Nhiệm vụ học tập tuần 3 trong thời gian nghỉ phòng chống covid tháng 4/2020

 NHIỆM VỤ HỌC TẬP TUẦN 3

Từ 20/4-25/4/2020

1. Nêu tác dụng của hệ tán sắc trong máy quang phổ lăng kính.

2. Trình bày nguồn phát và ứng dụng của quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ và quang phổ hấp thụ.

3. Giải thích hiện tượng giao thoa ánh sáng.

4. Bài tập.

 

DẠNG 1:                                GIAO THOA ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC

Câu 1Thí nghiệm giao thoa khe Young, khoảng cách từ 2 khe tới màn 1,5m, khoảng cách của 2 khe 1,5mm, chiếu vào 2 khe một ánh sáng đơn sắc có bước sóng bao nhiêu để tại vị trí cách vân trung tâm 1mm là vân sáng thứ 2:

     A. 0,75.10-6m                     B. 0,5m                        C. 0,5m                   D. 5m

Câu 2 Khoảng cách giữa hai khe S1, S2 trong thí nghiệm giao thoa khe Young là 1mm, khoảng cách từ màn đến hai khe bằng 3m, khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp trên màn là 15mm, bước sóng của ánh sáng làm thí nghiệm là:

     A. 2.106m                B. 5.10-6m                   C. 0,5m                  D. 0,6.10-6m

Câu 3 Một nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,6m chiếu vào mặt phẳng chứa hai khe S1, S2 cách nhau 1mm, màn ảnh đặt song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m, vị trí vân tối thứ 3 là:

     A.1,5cm                  B. 1,5mm                    C. 3mm                       D. 3cm

Câu 4 Một nguồn sáng đơn sắc chiếu vào khe Young, khoảng cách hai khe1,5mm, khoảng cách từ hai khe tới màn 2,5m, khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng thứ 5 là 4,55mm, bước sóng của ánh sáng là:

     A.5,46mm              B.0,546.10-6m             C. 8.10-6m                   D. 8mm

Bài tập dùng cho các câu 5, 6, 7 và 8

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe I – âng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

Câu 5: Tính khoảng vân:        A.  0,25mm                 B.  2,5mm                   C.  4mm          D.  40mm

Câu 6: Xác định vị trí vân sáng bậc 2:    A.  5mm     B.  0,5mm                   C.  8mm          D.  80mm

Câu 7: Xác định vị trí vân tối thứ 5:      A.  1,25mm        B.  12,5mm         C.  1,125mm   D.  0,125mm

Câu 8: Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 5 là bao nhiêu?

            A.  12mm                    B.  3,75mm                 C.  0,625mm               D.  625mm

Bài tập dùng cho các câu 9, 10

trong giao thoa với khe I – âng có a = 1,5mm, D = 3m, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 cùng một phía vân trung tâm là 3mm

Câu 9: Tính bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm:

            A.               B.                                                C.           D. 

Câu 10: Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 8 cùng một phía vân trung tâm

            A.                 B.                 C.                 D.  

 

DẠNG 2:                    GIAO THOA TRƯỜNG - SỐ VÂN GIAO THOA

 

Bài 1 : Thí nghiệm giao thoa khe Young cho a = 4mm, D = 2m, quan sát trên màn thấy giữa 2 điểm A,B đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm có 11 vân sáng, tại A và B là 2 vân sáng; AB = 3mm.

  1. Tại điểm N cách vân trung tâm 0,75mm là vân sáng hay vân tối? Xác định bậc hay thứ của vân đó .
  2. Tính bước sóng λ  sử dụng trong thí nghiêm trên.
  3. Thay bước sóng λ  trên bằng bức xạ có bước sóng λ thì tại vị trí của vân sáng bậc 3 của bức xạ λ  có một vân sáng của bức xạ λ . Tính λ . Biết  λ<  λ ‘  < 10-6(m)
  4. Tính số vân sáng , số vân tối ứng với bức xạ λ quan sát được trên AB

Bài 2 Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng l = 0,4 mm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,4mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Xác định:

     a) Khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp và khoảng cách từ vân sáng 4 đến vân sáng 8 ở khác phía nhau so với vân sáng chính giữa.

     b) Tại 2 điểm B và C trên màn, cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 5 mm và 24 mm là vân sáng hay vân tối? Nếu là vân sáng thì đó là vân sáng bậc mấy? Hãy cho biết trong khoảng từ B đến C có bao nhiêu vân sáng?

Bài 3 . Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng l1 = 450 nm và l2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm.

  1. Tìm số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn MN.
  2. Tính khoảng cách gần nhất giữa hai vân sáng trùng nhau của chúng.
Tác giả: Hoàng Chính
Nguồn: Hoàng Chính
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 215
Tháng 06 : 6.874
Năm 2021 : 35.639