Kế hoạch thi thủ tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020

    SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN                      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

               Số:144/KH-NQ                           Thái Nguyên, ngày 04 tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020
 

Căn cứ kế hoạch số 1569/KH-SGDĐT ngày 30/8/12019 của sở Giáo dục và Đào tạo về nâng cao chất lượng dạy học năm học 2019-2020;

Thực hiện công văn số 880/SGDĐT  ngày 12/5/2020 của Sở GD&ĐT về tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020;

Thực hiện Hướng dẫn số 1285/HD-GDTrH ngày 29/6/2020 về hướng dẫn thực hiện thi thử tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường THPT Ngô Quyền xây dựng Kế hoạch thi thử tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khảo sát chất lượng của học sinh khối 12 để tiếp tục ôn tập và rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho học sinh trong việc thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

- Học sinh được tập dượt các kĩ năng, phương pháp làm bài thi tốt nghiệp THPT; làm quen với quy chế thi, áp lực thi cử.

- Thông qua kỳ thi thử giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đã học, đánh giá chính xác trình độ kiến thức của bản thân; điều chỉnh phương pháp học tập để hướng tới đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

2. Yêu cầu

- Phân tích, đánh giá kết quả thi thử để có giải pháp trong tổ chức dạy học, ôn tập cho học sinh.

- Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT diễn ra phải an toàn, nghiêm túc; giáo viên coi thi và học sinh dự thi thực hiện theo đúng quy chế thi của Bộ GD&ĐT.

- Đề thi phải tuyệt đối bí mật, chấm thi theo đúng hướng dẫn của Sở GDĐT Thái Nguyên.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Tất cả học sinh đang học lớp 12 trường THPT Ngô Quyền năm học 2019-2020 và học sinh của trường Cao đẳng nghề -Bộ Quốc phòng, Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc.

III. NỘI DUNG

1. Thời gian, đề thi

1.1. Thời gian

Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT 2020 do sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, trường THPT Ngô Quyền là 1 điểm thi với thời gian cụ thể như sau:

Ngày 15,16/7/2020

Thứ/Ngày

Buổi

Bài thi/môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ thu bài

Thứ tư

15/07/2020

   

Chiều

 

Ngữ Văn

 

120 phút

 

14h15

 

14h20

 

16h20

 

 

Thứ năm

16/7/2020

 

Sáng

Toán

90 phút

7h30

7h40

9h10

Ngoại ngữ

60 phút

9h45

9h55

10h55

 

 

Chiều

KHTN& KHXH

Môn thứ nhất

50 phút

14h00

14h10

15h00

Môn thứ hai

50 phút

15h05

15h10

16h00

Môn thứ ba

50 phút

16h05

16h10

17h00

 

1.2. Đề thi

Theo đúng cấu trúc đề thi minh họa tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đề thi sẽ đảm bảo cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao, vừa đáp ứng yêu cầu cơ bản cho hầu hết thí sinh và yêu cầu nâng cao nhằm phân hóa trình độ học sinh phục vụ xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

1.3. Chương trình thi

Nằm trong chương trình phổ thông, chủ yếu là kiến thức lớp 12.

2. Bài thi, hình thức thi và thời gian làm bài

- Bài thi: Tổ chức thi 5 bài thi gồm:

+ 3 bài thi độc lập: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

+ 2 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (KHTN) (tổ hợp các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học); Khoa học Xã hội (KHXH) (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý và GDCD).

- Hình thức thi và thời gian làm bài: Toán (90’), Tiếng Anh (60’); các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và GDCD (50’/môn) thi theo hình thức trắc nghiệm. Môn Ngữ văn (120’) thi theo hình thức tự luận.

3. Đăng kí dự thi

Đối với học sinh khối 12: 100% học sinh tham gia thi theo đăng kí thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

4. Kinh phí dự thi

- Sở GDĐT chi trả kinh phí ra đề thi, in sao đề thi gốc theo chế độ tài chính hiện hành.

- Nhà trường hỗ trợ trả kinh phí tổ chức coi thi, chấm thi.

+ Coi thi: 30.000đ/ buổi; Lãnh đạo HĐCT: 40.000đ/ buổi.

+ Chấm thi: 3.000đ/ bài tự luận; 1.000 đ/bài trắc nghiệm.

- Học sinh trường Ngô Quyền tham gia dự thi nộp kinh phí in sao đề thi, giấy thi, giấy nháp và văn phòng phẩm phục vụ cho kỳ thi: 30.000đ/đợt thi.

5. Công bố kết quả

Sau khi kết thúc k thi Trường THPT Ngô Quyền sẽ công bố đáp án chính thức trên website của trường: http://thptngoquyen.thainguyen.edu.vn. Sau khi Hội đồng hoàn thành công tác chấm, trường THPT Ngô Quyền sẽ công bố điểm trên website: http://thptngoquyen.thainguyen.edu.vn.
 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tổ trưởng chuyên môn thông báo và quán triệt nội dung Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong tổ; coi thi, chấm thi theo yêu cầu của BGH. Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo và chịu trách nhiệm về thời gian nộp bài thi trước ngày 19/07/2020. Kết quả thi gửi về Sở GD&ĐT Thái Nguyên trước ngày 21/7/2020 theo địa chỉ hoangvietcuongsogiaoduc@gmail.com.

2.  Giáo viên chủ nhiệm chủ động thông báo, tuyên truyền và vận động 100% học sinh tham gia thi thử; liên hệ phối hợp và vận động cha, mẹ học sinh tạo điều kiện cho con mình tham gia thi thử để nâng cao kiến thức, kĩ năng nhằm đạt kết quả tốt nhất trong kì thi tốt nghiệp THPT 2020 chính thức.

3. Đối với những bộ môn trong chương trình thi: Tổ trưởng các tổ chuyên môn tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng chuyên môn, rút kinh nghiệm sau đợt thi thử để nâng cao chất lượng môn thi./.

Nơi nhận:

- BGH,TTCM;

- CB,GV,NV;

- Website, Bảng tin trường;
- Lưu VT.


HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                (đã kí)Phan Vũ Hào

Tác giả: Phạm Thị Thu Hằng
Nguồn: Phạm Thị Thu Hằng
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 215
Tháng 06 : 6.877
Năm 2021 : 35.642