THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÍ DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020 - 2021

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

Số: 130/TB-NQ
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

LỊCH ĐĂNG KÍ DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

Năm học 2020-2021

 

         Căn cứ Công văn số 1348/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc đăng kí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021.

             Trường THPT Ngô Quyền thông báo lịch phát hành Hồ sơ đăng kí dự thi và tiếp nhận hồ sơ bắt đầu:

              Từ 7h30’, ngày 08/7/2020  đến  10h00, ngày 15/7/2020.

 

Nơi nhận:

- Các trường THCS (p/h);

- Webside (t/b);

-  Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)


Phan Vũ Hào

 

 

 

LICH NHAN HO SO 2019 -2020.pdf

Tác giả: Phạm Thị Thu Hằng
Nguồn: Phạm Thị Thu Hằng
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 244
Hôm qua : 201
Tháng 11 : 5.750
Năm 2021 : 80.077