• Hoàng Viết Khôi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   hoangkhoinq@gmail.com Dạy Thể dục
 • Đào Thị Minh Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngoại ngữ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   minhtantn@yahoo.co.uk
 • Hà Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngoại ngữ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   phuonghanq@yahoo.com.vn
 • Đinh Hồng Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngoại ngữ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   tanlochome@gmail.com
 • Lê Thị Hồng Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngoại ngữ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   phuong6876@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngoại ngữ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nguyenthiminhnguyetnq@gmail.com
 • Hà Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngoại ngữ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   Flowernq@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngoại ngữ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   hangdoanh1979@gmail.com
 • Đoàn Như Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Quang Thụ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   quangthu82tn@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 310
Tháng 12 : 2.757
Năm 2022 : 702.010