• Đỗ Quỳnh Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   donhungoquyen@gmail.com Dạy SInh học
 • Đỗ Thị Quỳnh Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh - Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   donhungoquyen@gmail.com
 • Long Thị Ánh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa lý
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   longthianhnguyet@gmail.com
 • Tăng Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa lý
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   tangthibinhngoquyen@gmail.com
 • Phạm Văn Thế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   thehoathptdh@gmail.com
 • Lê Thị Hồng Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   loanlinhnq@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Huỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   huynhnqtn@gmail.com dạy Sinh học
 • Phạm Thanh Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   quynamquynhanh123@gmail.com
 • Lê Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên KTCN
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   huyencongnghenq@gmail.com
 • Đinh Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   giang200779@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 310
Tháng 12 : 2.757
Năm 2022 : 702.010