Danh sách thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

DS thi thử tuyển sinh vào 10 THPT Ngô Quyền năm học 2022.xls

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
DANH SÁCH THÍ SINH
KỲ THI THỬ VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023
           
STTSBDHọ và tênNgày sinhLớpTrường THCSMôn dự thiPhòng thiGhi chú
ToánVănAnh
1190001Nguyễn Thái Bình An05/02/20079A1 Phúc XuânxxxP1 
2190002Lê Hoài An08/07/20079A2 Phúc XuânxxxP1 
3190003Ngô Thị Hoài An19/05/20079A1 Phúc XuânxxxP1 
4190004Nguyễn Ngọc An25/02/20079A Bình SơnxxxP1 
5190005Hà Thu An08/08/20079a2 Quyết ThắngxxxP1 
6190006Dương Bảo Anh31/10/20079A1 Quyết ThắngxxxP1 
7190007Mạc Đức Anh01/01/20079A1 Tân LậpxxxP1 
8190008Chu Thị Hải Anh10/10/20079D Bình SơnxxxP1 
9190009Nguyễn Mai Hiền Anh01/01/20079A2 Tân LậpxxxP1 
10190010Ngô Thị Hoài Anh03/1/20079A2 Lương Ngọc QuyếnxxxP1 
11190011Trần Hoàng Anh24/7/20079A Tân CươngxxxP1 
12190012Trịnh Hoàng Anh01/01/20079A4Tân LậpxxxP1 
13190013Lê Đức Hồng Anh06/10/20079A Tân CươngxxxP1 
14190014Nguyễn Ngọc Lan Anh01/01/20079A3Tân LậpxxxP1 
15190015Đặng Mai Anh28/03/20079A3 Quyết ThắngxxxP1 
16190016Nguyễn Mai Anh23/10/20079A3Tân ThịnhxxxP1 
17190017Đào Ngọc Anh01/11/20079APhúc TânxxxP1 
18190018Nguyễn Ngọc Anh01/01/20079A1Tân Lậpx xP1 
19190019Nguyễn Phúc Nguyên Anh11/11/20079A1Lương Ngọc QuyếnxxxP1 
20190020Chu Thị Phương Anh22/01/20079A  Phúc TânxxxP1 
21190021Phạm Quỳnh Anh03/ 03/ 20079a2 Quyết ThắngxxxP1 
22190022Nguyễn Quỳnh Anh18/ 09/ 20079A4 Quyết ThắngxxxP1 
23190023Đặng Tú Anh01/01/20079A4 Tân LậpxxxP1 
24190024Vương Tú Anh01/01/20079A2 Tân LậpxxxP1 
25190025Nguyễn Tuấn Anh07/3/20079B Thịnh ĐứcxxxP1 
1190026Nguyễn Tuấn Anh30/11/20079A2 Phúc TrìuxxxP2 
2190027Phạm Văn Tuấn Anh31/12/20079A1 Lương Ngọc QuyếnxxxP2 
3190028Nguyễn Thị Vân Anh10/4/20079B Thịnh ĐứcxxxP2 
4190029Ngô Thị Ngọc Ánh26/07/20079A  Phúc TânxxxP2 
5190030Tạ Thị Ngọc Ánh11/8/20079B Thịnh ĐứcxxxP2 
6190031Vũ Thị Ánh27/11/20079A2 Phúc XuânxxxP2 
7190032Vũ Thị Ánh31/08/20079B Tân CươngxxxP2 
8190033Lương Ngọc Ân22/06/20079A3 Phúc XuânxxxP2 
9190034Đào Văn Ba02/09/20079B Tân CươngxxxP2 
10190035Trần Minh Hoàng Bách01/01/20079A1 Tân LậpxxxP2 
11190036Trần Văn Bảo01/07/20079A3 Phúc XuânxxxP2 
12190037Đỗ Xuân Bắc16/12/20079A Tân CươngxxxP2 
13190038Nguyễn Thái Bằng03 /10/ 20079a2 Quyết ThắngxxxP2 
14190039Trương Đại Bằng25/04/20079D Bình SơnxxxP2 
15190040Hoàng Lâm Lương Bằng01/01/20079A3 Tân LậpxxxP2 
16190041Bùi Ngọc Bích16/12/20079B Tân CươngxxxP2 
17190042Dương Ngọc Bích27/03/20079A3 Phúc XuânxxxP2 
18190043Đinh Thái Bình16/9/20079A Tân CươngxxxP2 
19190044Đàm Thanh Bình23/ 01/ 20079A3 Quyết ThắngxxxP2 
20190045Đinh Thanh Bình11/07/20079A1 Quyết ThắngxxxP2 
21190046Phạm Thị Cẩm Chi01/01/20079A2 Tân LậpxxxP2 
22190047Trần Mai Chi21/11/20079A3 Phúc XuânxxxP2 
23190048Dương Quỳnh Chi20/9/20079A Thịnh ĐứcxxxP2 
24190049Đỗ Thùy Chi13/03/20079A3 Lương Ngọc QuyếnxxxP2 
25190050Nguyễn Yến Chi01/01/20079A1 Tân Lậpx xP2 
1190051Trần Trung Chiến30/01/20079A1 Lương Ngọc QuyếnxxxP3 
2190052Phạm Ngọc Chinh15/9/20079A Tân CươngxxxP3 
3190053Nguyễn Quốc Chính25/12/20079A2 Lương Ngọc QuyếnxxxP3 
4190054Lê Thanh Chuyên25/12/20079A3 Tân ThịnhxxxP3 
5190055Nguyễn Thành Công06/06/20079A3 Tân ThịnhxxxP3 
6190056Nguyễn Văn Cương08/11/20079C Thịnh ĐứcxxxP3 
7190057Nguyễn Mạnh Cường16/08/20079A3 Lương Ngọc QuyếnxxxP3 
8190058Nông Quân Cường09/09/20079A1 Phúc XuânxxxP3 
9190059Nguyễn Thị Huyền Diệu19/02/20079B Thịnh ĐứcxxxP3 
10190060Đỗ Thị Thùy Dung13/08/20079A  Phúc TânxxxP3 
11190061Nông Chí Dũng19/ 07/ 20079a2 Quyết ThắngxxxP3 
12190062Hoàng Mạnh Dũng29/07/20079A3 Lương Ngọc QuyếnxxxP3 
13190063Nguyễn Tiến Dũng01 /02 /20079A4 Quyết ThắngxxxP3 
14190064Vũ Tiến Dũng27/12/20069A Bình SơnxxxP3 
15190065Lê Trung Dũng01/01/20079A1 Tân LậpxxxP3 
16190066Nguyễn Trung Dũng21/11/20079A1 Lương Ngọc QuyếnxxxP3 
17190067Nguyễn Đình Duy26/10/20079A1 Quyết ThắngxxxP3 
18190068Đặng Đức Duy22/10/20079A1 Phúc TrìuxxxP3 
19190069Bùi Khánh Duy30/7/20079A Thịnh ĐứcxxxP3 
20190070Nguyễn Khánh Duy08/9/20079C Thịnh ĐứcxxxP3 
21190071Nguyễn Khánh Duy09/03/20079B Tân CươngxxxP3 
22190072Nguyễn Khương Duy03/04/20079A3 Tân ThịnhxxxP3 
23190073Dương Thành Duy02/12/20079A Tân CươngxxxP3 
24190074Nguyễn Thị Mỹ Duyên28/03/20079A2 Phúc XuânxxxP3 
25190075Võ Nguyễn Ánh Dương21 /08 /20079A3 Quyết ThắngxxxP3 
1190076Trần Đức Dương26/08/20079A  Phúc TânxxxP4 
2190077Nguyễn Hải Dương30/09/20079A1 Lương Ngọc QuyếnxxxP4 
3190078Nguyễn Quỳnh Dương23/06/20079A1 Phúc XuânxxxP4 
4190079Đỗ Thùy Dương04/6/20079C Bình SơnxxxP4 
5190080Vũ Phạm Thùy Dương20/11/20079B Thịnh ĐứcxxxP4 
6190081Đinh Tùng Dương01/06/20079B Tân CươngxxxP4 
7190082Khuất Hoàng Đại29/11/20079A Tân CươngxxxP4 
8190083La Quang Đại30/03/20079A1 Phúc XuânxxxP4 
9190084Nguyễn Xuân Đại 28/10/20079B Tân CươngxxxP4 
10190085Cao Trần Linh Đan23/8/20079A Tân CươngxxxP4 
11190086Ngô Đỗ Đạt02/02/20079A3 Phúc XuânxxxP4 
12190087Vũ Đức Đạt31/12/20079A1 Phúc XuânxxxP4 
13190088Nguyễn Thành Đạt15/07/20079A3 Lương Ngọc QuyếnxxxP4 
14190089Đào Tiến Đạt06/10/20079A2 Lương Ngọc QuyếnxxxP4 
15190090Phạm Tiến Đạt10 /07 /20079A3 Quyết ThắngxxxP4 
16190091Vũ Hà Đăng13/10/20079A Tân CươngxxxP4 
17190092Trần Hải Đăng29/10/20079A  Phúc TânxxxP4 
18190093Trần Trọng Đăng31/ 12/ 20079a2 Quyết ThắngxxxP4 
19190094Đỗ Quốc Đoàn13.11.20079A3 Tân ThịnhxxxP4 
20190095Nguyễn Thành Đồng01/01/20079A3 Tân LậpxxxP4 
21190096Ngô Duy Đức19/10/20079A Bình SơnxxxP4 
22190097Phạm Minh Đức08/4/20079A Tân CươngxxxP4 
23190098Vũ Trung Đức04/07/2006TDO Phúc XuânxxxP4 
24190099Bùi Hương Giang18/01/20079A2 Lương Ngọc QuyếnxxxP4 
25190100Ngô Hương Giang14/10/20079A Tân CươngxxxP4 
1190101Đào Tiến Giang08/02/20079A2 Lương Ngọc QuyếnxxxP5 
2190102Trần Thị Trà Giang20/12/20069A  Phúc TânxxxP5 
3190103Đỗ Ngọc Hà22/ 09 /20079a2 Quyết ThắngxxxP5 
4190104Hoàng Thái Hà01/01/20079A1 Tân LậpxxxP5 
5190105Phạm Thu Hà 26 /06/ 20079a2 Quyết ThắngxxxP5 
6190106Vũ Thu Hà08/12/20079A Tân CươngxxxP5 
7190107Vũ Văn Hai 15/ 09/ 20079A3 Quyết ThắngxxxP5 
8190108Cao Thế Hải18/6/20079B Thịnh ĐứcxxxP5 
9190109Hoàng Hữu Kim Hảo16/08/20079A3 Lương Ngọc QuyếnxxxP5 
10190110Hứa Thị Hảo11/10/20079A3 Quyết ThắngxxxP5 
11190111Vũ Văn Hảo13/09/20079A2 Phúc XuânxxxP5 
12190112Nguyễn Quang Hạo16/12/20079A1 Quyết ThắngxxxP5 
13190113Hoàng Thúy Hằng11/7/20079A1 Lương Ngọc QuyếnxxxP5 
14190114Dương Minh Hiền06/11/20079A4 Quyết ThắngxxxP5 
15190115Vũ Thị Thảo Hiền01/01/20079A Đồng QuangxxxP5 
16190116Nguyễn Thu Hiền04/07/20079A Thịnh ĐứcxxxP5 
17190117Hà Minh Hiển13/07/20079A3 Lương Ngọc QuyếnxxxP5 
18190118Nguyễn Quang Hiển13/10/20079A2 Lương Ngọc QuyếnxxxP5 
19190119Hoàng Minh Hiếu01/01/20079A1 Tân Lậpx xP5 
20190120Hoàng Minh Hiếu30/3/20079C Thịnh ĐứcxxxP5 
21190121Nguyễn Minh Hiếu01/06/20079A1 Phúc XuânxxxP5 
22190122Bùi Quang Hiếu07/12/20079A Thịnh ĐứcxxxP5 
23190123Đỗ Trung Hiếu01/01/20079A3 Tân LậpxxxP5 
24190124Khuất Trung Hiếu16/4/20079A Tân CươngxxxP5 
25190125Nguyễn Trung Hiếu04/10/20079A Quang TrungxxxP5 
1190126Nguyễn Trung Hiếu10/11/20079A2 Lương Ngọc QuyếnxxxP6 
2190127Trịnh Trung Hiếu01/01/20079A2 Tân LậpxxxP6 
3190128Trịnh Trung Hiếu07/12/20079A1 Quyết ThắngxxxP6 
4190129Trần Quỳnh Hoa01/01/20079A3 Tân LậpxxxP6 
5190130Nguyễn Thanh Hoa27.9.20079A3 Tân ThịnhxxxP6 
6190131Phí Thị Hoa12/01/20079A2 Phúc XuânxxxP6 
7190132Nguyễn Thu Hoài11/10/20079B Tân CươngxxxP6 
8190133Trần Thị Thu Hoài03/12/20079C Thịnh ĐứcxxxP6 
9190134Trần Thu Hoài28/03/20079A1 Quyết ThắngxxxP6 
10190135Luân Thúy Hoài19/5/20079B Thịnh ĐứcxxxP6 
11190136Trần Ngọc Hoan02/02/20079A1 Phúc XuânxxxP6 
12190137Lương Văn Hoàn25/06/20079A2 Phúc XuânxxxP6 
13190138Lê Đăng Hoàng01/01/20079A4 Tân LậpxxxP6 
14190139Nguyễn Huy Hoàng28/04/20079A2 Phúc XuânxxxP6 
15190140Phạm Huy Hoàng02/06/20079A1 Quyết ThắngxxxP6 
16190141Trần Huy Hoàng19/07/20079A Thịnh ĐứcxxxP6 
17190142Vũ Huy Hoàng13/03/20069ATDOxxxP6 
18190143Phạm Khánh Huệ12/08/20079B Tân CươngxxxP6 
19190144Nguyễn Minh Huệ18/11/20079A2 Lương Ngọc QuyếnxxxP6 
20190145Lương Gia Huy29/12/20079A Tân CươngxxxP6 
21190146Bùi Ngọc Huy31/12/20079A2 Phúc XuânxxxP6 
22190147Phạm Quang Huy28/03/20079C Bình SơnxxxP6 
23190148Phùng Quang Huy24/12/20079A3 Phúc XuânxxxP6 
24190149Trần Quang Huy22/08/20079A2 Phúc XuânxxxP6 
25190150Trương Quang Huy23/07/20079B Tân CươngxxxP6 
1190151Hoàng Quốc Huy11/01/20079A2 Phúc XuânxxxP7 
2190152Đoàn Xuân Huy16 /09/ 20079a2 Quyết ThắngxxxP7 
3190153Nguyễn Xuân Huy29/ 05/ 20039A4 Quyết ThắngxxxP7 
4190154Đỗ Minh Huyền18/01/20079A3 Tân ThịnhxxxP7 
5190155Đỗ Thị Minh Huyền13/09/20079A Tân CươngxxxP7 
6190156Trương Thị Thanh Huyền23/03/20079A2 Phúc TrìuxxxP7 
7190157Vũ Thanh Huyền04/04/20079A Tân CươngxxxP7 
8190158Lê Thu Huyền21/04/20079B Thịnh ĐứcxxxP7 
9190159Phạm Thu Huyền23/10/20079A  Phúc TânxxxP7 
10190160Trần Nhất Huynh29/12/20079A1 Quyết ThắngxxxP7 
11190161Phạm Duy Hưng03/09/20079A Thịnh ĐứcxxxP7 
12190162Lê Đại Hưng24/08/20079A  Phúc TânxxxP7 
13190163Hà Mạnh Hưng08/02/20079A4 Quyết ThắngxxxP7 
14190164Đinh Việt Hưng17/02/20079A1 Quyết ThắngxxxP7 
15190165Đặng Mai Hương17/01/20079A1 Quyết ThắngxxxP7 
16190166Vũ Thảo Hương17/12/20079A3 Lương Ngọc QuyếnxxxP7 
17190167Trần Thu Hường14/09/20079A1 Phúc XuânxxxP7 
18190168Đỗ Ngọc Khải22/3/20029A4 Quyết ThắngxxxP7 
19190169Trịnh Văn Khải23/01/20079A  Phúc TânxxxP7 
20190170Nguyễn Cao Khánh25/11/20079A4 Quyết ThắngxxxP7 
21190171Triệu Duy Khánh05/02/20079A2 Phúc XuânxxxP7 
22190172Lương Ngọc Khánh07/06/20079A4 Quyết ThắngxxxP7 
23190173Trịnh Quốc Khánh01/01/20079A1 Tân LậpxxxP7 
24190174Nguyễn Quốc Kỳ25/9/20079A1 Quyết ThắngxxxP7 
25190175Nguyễn Thị Hạnh Lan30/07/20079B Tân CươngxxxP7 
1190176Nguyễn Mai Lan18/08/20079A4 Quyết ThắngxxxP8 
2190177Đỗ Ngọc Lan22/6/20079B Thịnh ĐứcxxxP8 
3190178Phạm Cao Lâm12/02/20079A1 Quyết ThắngxxxP8 
4190179Nguyễn Đức Lâm18/07/20079A3 Phúc XuânxxxP8 
5190180Nguyễn Kim Lân06/10/20079A1 Lương Ngọc QuyếnxxxP8 
6190181Nguyễn Đan Lê19/7/20079A1 Lương Ngọc QuyếnxxxP8 
7190182Hoàng Diệu Linh16/11/20079A3 Quyết ThắngxxxP8 
8190183Lý Diệu Linh27/12/20069A2 Lương Ngọc QuyếnxxxP8 
9190184Nguyễn Hoàng Linh20/10/20079A1 Quyết ThắngxxxP8 
10190185Chu Khánh Linh10/8/20079A Thịnh ĐứcxxxP8 
11190186Dương Khánh Linh01/01/20079A3 Tân LậpxxxP8 
12190187Đỗ Khánh Linh09/12/20079A1 Phúc XuânxxxP8 
13190188Giang Khánh Linh09 /02 /20079A3 Quyết ThắngxxxP8 
14190189Nguyễn Khánh Linh25/10/20079A3 Quyết ThắngxxxP8 
15190190Dương Mai Linh31/7/20079A1 Lương Ngọc QuyếnxxxP8 
16190191Đào Mai Linh30/10/20079A3 Phúc XuânxxxP8 
17190192Nguyễn Thị Mai Linh01/01/20079A2 Tân Lậpx