ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - 2020 - 2021

Đáp án các môn kiểm tra chung - Kỳ kiểm tra cuối học kỳ I

1. ĐA T.Anh 10 CB_HK1_2020-2021.pdf 

2. ĐA T.Anh 10 CB_HK1_2020-2021.pdf 

3. ĐA T.Anh 11 CB_HK1_2020-2021.pdf 

3.1 ĐA T.Anh 12 CB_HK1_2020-2021.pdf 

4. ĐA T.Anh 11TĐ_Đề 111_HK1_2020-2021.pdf

5. ĐA T.Anh 11TĐ_Đề 112_HK1_2020-2021.pdf 

6. ĐA T.Anh 12 TĐ-Đề 501_HK1_2020-2021.pdf 

7. ĐA T.Anh 12 TĐ-Đề 502_HK1_2020-2021.pdf 

 

1. Đáp án GDCD 10_HK 1_ 2020-2021.pdf 

2. Đáp án GDCD 11_HK 1_ 2020-2021.pdf 

3. Đáp án GDCD 12_HK 1_ 2020-2021.pdf 

 

1. Đáp án Hóa học 10_HK 1_ 2020-2021.pdf 

2. Đáp án Hóa học 11_HK 1_ 2020-2021.pdf 

3. Đáp án Hóa học 12_HK 1_ 2020-2021.pdf 

 

1. Đáp án Lịch sử 10_HK 1_ 2020-2021.pdf 

2. Đáp án Lịch sử 11_HK 1_ 2020-2021.pdf

3. Đáp án Lịch sử 12_HK 1_ 2020-2021.pdf 

 

1. Đáp án Ngữ văn 10 _HK 1_ 2020-2021.pdf 

2. Đáp án Ngữ văn 11 _HK1_2020-2021.pdf 

3. Đáp án Ngữ văn 12 _HK1_2020 -2021.pdf 

 

1. Đáp án Sinh 10_TL _HK1_2020 -2021.pdf

2. Đáp án Sinh 11_TL_HK1_2020 -2021.pdf 

3. Đáp án Sinh 12_TL_HK1_2020 -2021.pdf 

4. Đáp án Sinh 10,11,12_ TN_HK1_2020 -2021.pdf

 

1. Đáp án Toán 10_Đề 101_HKI_2020-2021.pdf

2. Đáp án Toán 10_Đề 102_HKI_2020-2021.pdf 

3. Đáp án Toán 10_Đề 103_HKI_2020-2021.pdf

4. Đáp án Toán 10_Đề 104_HKI_2020-2021.pdf 

5. Đáp án Toán 11_đề 111_HK1_2020-2021.pdf 

6. Đáp án Toán 11_đề 112_HK1_2020-2021.pdf

7. Đáp án Toán 11_đề 113_HK1_2020-2021.pdf 

8. Đáp án Toán 11_đề 114_HK1_2020-2021.pdf 

9. Đáp án Toán 12_HK1_2020-2021.pdf

 

1. Đáp án_Đề Vật Lý 10 mã 104_HK1_2020 -2021.pdf 

2. Đáp án_Đề Vật Lý 10 mã 101_HK1_2020 -2021.pdf

3. Đáp án_Đề Vật Lý 10 mã 102_HK1_2020 -2021.pdf 

4. Đáp án_Đề Vật Lý 10 mã 103_HK1_2020 -2021.pdf

5. Đáp án Vật lý 11_HK1_2020-2021.pdf

6. Đáp án Vật lý 12_HK1_2020-2021.pdf 

 

 

1. Đáp án Địa lý 10,11,12_HK1_2020-2021.pdf

 

 

Tác giả: BGH
Nguồn:BGH Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 310
Tháng 12 : 2.752
Năm 2022 : 702.005