ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN NHIỆM KỲ 2019 - 2020