Thời khóa biểu từ ngày 30 tháng 9 năm 2019

Thời khóa biểu từ ngày 30 tháng 9 năm 2019

Link: 

https://drive.google.com/open?id=1xR_VUpLpFLmwjAYJlWymx5CvHB3ssPll

http://nhapdiem.vn/m/tkb/TraCuu_GV.aspx?IDTruong=000f8c8f-0000-0000-0000-000000000000&TKBID=14&frame=1

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀNTHỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 30/9/2019
ThứBuổiTiết10A110A210A310A410A510A610A710A810A910A10
2S1Chào cờ-Ho.PhượngChào cờ-QuyênChào cờ-HòaChào cờ-P.HuyềnChào cờ-H.HoaChào cờ-K.NgaChào cờ-T.HoaChào cờ-ThùyChào cờ-ViệtChào cờ-T.Hải
2Toán-T.HảiNgữ văn-Ho.PhượngThể dục-ThụNgoại ngữ-H.HoaSinh học-V.ThủyTin học-QuyênToán-ThùyNgữ văn-P.HuyềnNgoại ngữ-PhươngNgữ văn-K.Nga
3Thể dục-ThụNgữ văn-Ho.PhượngĐịa Lí-L.NguyệtKTNN-Thu.HuyềnHóa học-GiangGD QP-AN-TháiVật lí-T.HoaToán-ThùyToán-ViệtGD QP-AN-Cử
4Địa Lí-L.NguyệtSinh học-BằngHóa học-GiangToán-T.HảiNgoại ngữ-H.HoaNgữ văn-K.NgaNgữ văn-P.HuyềnThể dục-ThụToán-ViệtKTNN-Thu.Huyền
5Hóa học-GiangToán-ThùyToán-ViệtToán-T.HảiToán-L.ThủyNgữ văn-K.NgaĐịa Lí-L.NguyệtKTNN-Thu.HuyềnVật lí-T.HoaNgoại ngữ-H.Hoa
3S1Ngữ văn-Ho.PhượngGD QP-AN-CửNgoại ngữ-PhươngGD QP-AN-TháiThể dục-ThụNgữ văn-K.NgaNgoại ngữ-N.HằngToán-ThùyĐịa Lí-L.NguyệtVật lí-Công
2Tin học-LiênGDCD-ThảoNgoại ngữ-PhươngVật lí-TrungNgữ văn-K.NgaKTNN-Thu.HuyềnToán-ThùyNgoại ngữ-N.HằngNgữ văn-Ho.PhượngHóa học-Loan
3GD QP-AN-CửVật lí-TrungTin học-LiênThể dục-ThụGDCD-ThảoHóa học-GiangKTNN-Thu.HuyềnHóa học-LoanNgữ văn-Ho.PhượngTin học-Quyên
4Ngoại ngữ-PhươngTin học-QuyênThể dục-ThụHóa học-GiangLịch Sử-HàGDCD-ThảoNgữ văn-P.HuyềnĐịa Lí-L.NguyệtKTNN-Thu.HuyềnSinh học-Như
5Ngoại ngữ-PhươngHóa học-GiangSinh học-NhưNgữ văn-MinhKTNN-Thu.HuyềnĐịa Lí-L.NguyệtNgữ văn-P.HuyềnTin học-QuyênTin học-LiênLịch Sử-Hà
4S1Toán-T.HảiToán-ThùyNgoại ngữ-PhươngNgoại ngữ-H.HoaThể dục-ThụNgoại ngữ-N.HằngHóa học-LoanVật lí-T.HoaToán-ViệtVật lí-Công
2Toán-T.HảiToán-ThùyToán-ViệtNgoại ngữ-H.HoaTin học-LiênNgoại ngữ-N.HằngThể dục-ThụĐịa Lí-L.NguyệtHóa học-LoanThể dục-Khôi
3Vật lí-TrungNgoại ngữ-PhươngĐịa Lí-L.NguyệtToán-T.HảiHóa học-GiangThể dục-ThụTin học-LiênToán-ThùyVật lí-T.HoaHóa học-Loan
4KTNN-Thu.HuyềnThể dục-ThụNgữ văn-HòaHóa học-GiangToán-L.ThủyVật lí-TrungVật lí-T.HoaNgoại ngữ-N.HằngTin học-LiênĐịa Lí-L.Nguyệt
5Tin học-LiênKTNN-Thu.HuyềnVật lí-TrungĐịa Lí-L.NguyệtVật lí-T.HoaHóa học-GiangToán-ThùyNgoại ngữ-N.HằngNgoại ngữ-PhươngToán-T.Hải
5S1Toán-T.HảiThể dục-ThụGD QP-AN-CửGDCD-ThảoNgữ văn-K.NgaToán-P.HằngNgoại ngữ-N.HằngNgữ văn-P.HuyềnĐịa Lí-L.NguyệtHóa học-Loan
2Toán-T.HảiNgoại ngữ-PhươngVật lí-TrungLịch Sử-HàĐịa Lí-L.NguyệtToán-P.HằngNgoại ngữ-N.HằngNgữ văn-P.HuyềnThể dục-ThụNgữ văn-K.Nga
3Vật lí-TrungNgoại ngữ-PhươngHóa học-GiangThể dục-ThụTin học-LiênNgoại ngữ-N.HằngGD QP-AN-CửGDCD-ThảoLịch Sử-HàNgữ văn-K.Nga
4Thể dục-ThụHóa học-GiangNgoại ngữ-PhươngNgữ văn-MinhToán-L.ThủyĐịa Lí-L.NguyệtTin học-LiênLịch Sử-HàKTNN-Thu.HuyềnGDCD-Thảo
5Hóa học-GiangĐịa Lí-L.NguyệtTin học-LiênVật lí-TrungToán-L.ThủySinh học-BằngLịch Sử-HàNgoại ngữ-N.HằngHóa học-LoanKTNN-Thu.Huyền
6S1Ngoại ngữ-PhươngNgữ văn-Ho.PhượngNgữ văn-HòaTin học-QuyênGD QP-AN-TháiToán-P.HằngĐịa Lí-L.NguyệtThể dục-ThụHóa học-LoanNgoại ngữ-H.Hoa
2Ngoại ngữ-PhươngNgữ văn-Ho.PhượngKTNN-Thu.HuyềnĐịa Lí-L.NguyệtVật lí-T.HoaToán-P.HằngHóa học-LoanGD QP-AN-CửThể dục-ThụNgoại ngữ-H.Hoa
3Lịch Sử-HàVật lí-TrungToán-ViệtNgữ văn-MinhToán-L.ThủyKTNN-Thu.HuyềnThể dục-ThụHóa học-LoanNgoại ngữ-PhươngTin học-Quyên
4Ngữ văn-Ho.PhượngNgoại ngữ-PhươngToán-ViệtNgữ văn-MinhNgoại ngữ-H.HoaThể dục-ThụKTNN-Thu.HuyềnTin học-QuyênGD QP-AN-CửToán-T.Hải
5Ngữ văn-Ho.PhượngTC Toán-ViệtLịch Sử-HàNgoại ngữ-H.HoaĐịa Lí-L.NguyệtVật lí-TrungGDCD-ThảoKTNN-Thu.HuyềnSinh học-NhưToán-T.Hải
7S1Địa Lí-L.NguyệtTC Toán-ViệtGDCD-ThảoSinh học-N.ThủyNgữ văn-K.NgaTin học-QuyênNgoại ngữ-N.HằngVật lí-T.HoaNgữ văn-Ho.PhượngThể dục-Khôi
2Sinh học-BằngLịch Sử-HàToán-ViệtTin học-QuyênNgữ văn-K.NgaNgoại ngữ-N.HằngVật lí-T.HoaNgữ văn-P.HuyềnGDCD-ThảoToán-T.Hải
3GDCD-ThảoĐịa Lí-L.NguyệtNgữ văn-HòaToán-T.HảiNgoại ngữ-H.HoaLịch Sử-HàToán-ThùySinh học-BằngVật lí-T.HoaVật lí-Công
4Ngữ văn-Ho.PhượngTin học-QuyênNgữ văn-HòaToán-T.HảiNgoại ngữ-H.HoaNgữ văn-K.NgaSinh học-NhưToán-ThùyToán-ViệtĐịa Lí-L.Nguyệt
5SHL-Ho.PhượngSHL-QuyênSHL-HòaSHL-P.HuyềnSHL-H.HoaSHL-K.NgaSHL-T.HoaSHL-ThùySHL-ViệtSHL-T.Hải
            Thái Nguyên, ngày 27 tháng 9 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Phan Vũ Hào
ThứBuổiTiết11A111A211A311A411A511A611A711A811A911A10
2S1Chào cờ-V.NgaChào cờ-HươngChào cờ-NhưChào cờ-KimChào cờ-BằngChào cờ-DungChào cờ-K.AnhChào cờ-CôngChào cờ-LêChào cờ-Vinh
2Toán-K.AnhNgữ văn-HươngGD QP-AN-TháiNgữ văn-KimVật lí-V.NgaLịch Sử-V.AnhVật lí-CôngHóa học-ThếToán-LêThể dục-Quỳnh
3Toán-K.AnhNgữ văn-HươngSinh học-NhưTC Văn-P.HuyềnKTCN-QuếNgữ văn-DungSinh học-BằngThể dục-QuỳnhNgoại ngữ-ThanhLịch Sử-Duyên
4Địa Lí-T.BìnhToán-L.BìnhHóa học-Đ.BíchNgoại ngữ-N.NguyệtTin học-Th.HuyềnToán-VinhNgữ văn-KimNgoại ngữ-Ha.PhượngNgoại ngữ-ThanhNgữ văn-Minh
5KTCN-QuếSinh học-NhưNgữ văn-MinhNgoại ngữ-N.NguyệtToán-L.BìnhToán-VinhNgữ văn-KimTin học-Th.HuyềnNgữ văn-DungHóa học-Đ.Bích
3S1Ngữ văn-P.HuyềnVật lí-TrungLịch Sử-DuyênNgữ văn-KimHóa học-LoanNgoại ngữ-Ha.PhượngHóa học-Đ.BíchThể dục-QuỳnhToán-LêNgoại ngữ-Thanh
2Ngữ văn-P.HuyềnGD QP-AN-TháiHóa học-Đ.BíchNgữ văn-KimNgoại ngữ-N.NguyệtĐịa Lí-T.BìnhThể dục-QuỳnhVật lí-CôngKTCN-QuếNgoại ngữ-Thanh
3Hóa học-Đ.BíchLịch Sử-HàToán-LêTin học-Th.HuyềnĐịa Lí-T.BìnhKTCN-QuếNgoại ngữ-Ha.PhượngGD QP-AN-TháiVật lí-CôngNgữ văn-Minh
4Ngoại ngữ-N.NguyệtToán-L.BìnhTin học-Th.HuyềnToán-LêNgữ văn-KimTC Văn-NamNgoại ngữ-Ha.PhượngKTCN-QuếThể dục-QuỳnhNgữ văn-Minh
5Ngoại ngữ-N.NguyệtToán-L.BìnhKTCN-QuếToán-LêNgữ văn-KimVật lí-HàoVật lí-CôngNgữ văn-NamTin học-Th.HuyềnĐịa Lí-T.Bình
4S1Tin học-L.HảiVật lí-TrungTC Toán-K.AnhThể dục-KhôiSinh học-BằngNgoại ngữ-Ha.PhượngLịch Sử-V.AnhToán-L.BìnhThể dục-QuỳnhToán-Vinh
2Toán-K.AnhTin học-L.HảiTin học-Th.HuyềnSinh học-BằngLịch Sử-DuyênNgoại ngữ-Ha.PhượngGDCD-Đ.HuyềnToán-L.BìnhVật lí-CôngToán-Vinh
3Thể dục-KhôiToán-L.BìnhTC Văn-NamKTCN-QuếGDCD-Đ.HuyềnToán-VinhTin học-Th.HuyềnVật lí-CôngNgữ văn-DungNgữ văn-Minh
4Lịch Sử-DuyênNgữ văn-HươngNgữ văn-MinhTin học-Th.HuyềnThể dục-KhôiToán-VinhToán-K.AnhNgữ văn-NamNgữ văn-DungKTCN-Quế
5GDCD-Đ.HuyềnHóa học-LoanNgữ văn-MinhLịch Sử-DuyênToán-L.BìnhNgữ văn-DungToán-K.AnhNgữ văn-NamLịch Sử-V.AnhTin học-Th.Huyền
5S1Vật lí-V.NgaTin học-L.HảiThể dục-KhôiHóa học-Đ.BíchGD QP-AN-TháiVật lí-HàoĐịa Lí-T.BìnhToán-L.BìnhNgoại ngữ-ThanhThể dục-Quỳnh
2Tin học-L.HảiHóa học-LoanĐịa Lí-T.BìnhNgoại ngữ-N.NguyệtVật lí-V.NgaThể dục-KhôiGD QP-AN-TháiToán-L.BìnhNgoại ngữ-ThanhGDCD-Đ.Huyền
3Toán-K.AnhThể dục-KhôiNgoại ngữ-N.NguyệtVật lí-V.NgaHóa học-LoanHóa học-Đ.BíchThể dục-QuỳnhHóa học-ThếTin học-Th.HuyềnGD QP-AN-Thái
4Hóa học-Đ.BíchToán-L.BìnhNgoại ngữ-N.NguyệtToán-LêTC Văn-P.HuyềnTin học-Th.HuyềnToán-K.AnhGDCD-Đ.HuyềnSinh học-BằngVật lí-Trung
5Ngữ văn-P.HuyềnNgoại ngữ-N.NguyệtVật lí-V.NgaToán-LêToán-L.BìnhLịch Sử-V.AnhToán-K.AnhTin học-Th.HuyềnHóa học-Đ.BíchNgữ văn-Minh
6S1Sinh học-NhưĐịa Lí-T.BìnhToán-LêVật lí-V.NgaToán-L.BìnhThể dục-KhôiNgữ văn-KimLịch Sử-V.AnhHóa học-Đ.BíchVật lí-Trung
2Vật lí-V.NgaThể dục-KhôiToán-LêGD QP-AN-TháiToán-L.BìnhHóa học-Đ.BíchNgữ văn-KimSinh học-NhưGDCD-Đ.HuyềnTin học-Th.Huyền
3GD QP-AN-TháiGDCD-Đ.HuyềnVật lí-V.NgaHóa học-Đ.BíchThể dục-KhôiSinh học-NhưTin học-Th.HuyềnToán-L.BìnhToán-LêToán-Vinh
4Thể dục-KhôiVật lí-TrungNgoại ngữ-N.NguyệtGDCD-Đ.HuyềnVật lí-V.NgaTin học-Th.HuyềnKTCN-QuếHóa học-ThếTC Văn-NamNgoại ngữ-Thanh
5Ngoại ngữ-N.NguyệtKTCN-QuếNgữ văn-MinhToán-LêTin học-Th.HuyềnToán-VinhHóa học-Đ.BíchNgữ văn-NamĐịa Lí-T.BìnhNgoại ngữ-Thanh
7S1Vật lí-V.NgaNgữ văn-HươngTC Toán-K.AnhNgữ văn-KimNgoại ngữ-N.NguyệtGD QP-AN-TháiHóa học-Đ.BíchNgoại ngữ-Ha.PhượngNgữ văn-DungSinh học-Bằng
2Toán-K.AnhNgữ văn-HươngThể dục-KhôiVật lí-V.NgaNgoại ngữ-N.NguyệtNgữ văn-DungVật lí-CôngNgoại ngữ-Ha.PhượngGD QP-AN-TháiHóa học-Đ.Bích
3Ngữ văn-P.HuyềnNgoại ngữ-N.NguyệtGDCD-Đ.HuyềnThể dục-KhôiNgữ văn-KimNgữ văn-DungToán-K.AnhĐịa Lí-T.BìnhToán-LêToán-Vinh
4Ngữ văn-P.HuyềnNgoại ngữ-N.NguyệtVật lí-V.NgaĐịa Lí-T.BìnhNgữ văn-KimGDCD-Đ.HuyềnNgoại ngữ-Ha.PhượngVật lí-CôngToán-LêToán-Vinh
5SHL-V.NgaSHL-HươngSHL-NhưSHL-KimSHL-BằngSHL-DungSHL-K.AnhSHL-CôngSHL-LêSHL-Vinh
            Thái Nguyên, ngày 27 tháng 9 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Phan Vũ Hào
ThứBuổiTiết12A112A212A312A412A512A612A712A812A912A10
2S1Chào cờ-V.ThủyChào cờ-YênChào cờ-N.BíchChào cờ-N.HuyềnChào cờ-N.ThủyChào cờ-QuýChào cờ-T.BìnhChào cờ-C.ThủyChào cờ-ChínhChào cờ-Linh
2Địa Lí-T.BìnhSinh học-N.ThủyNgữ văn-YênTin học-C.ThủyToán-L.ThủyKTCN-QuếToán-N.BíchToán-N.HuyềnVật lí-ChínhHóa học-Quý
3Ngữ văn-HòaTin học-C.ThủyHóa học-ThếTC Văn-YênToán-L.ThủyHóa học-QuýToán-N.BíchĐịa Lí-T.BìnhLịch Sử-V.AnhToán-Linh
4Hóa học-ThếToán-N.HuyềnVật lí-HạnhGD QP-AN-CửLịch Sử-V.AnhNgữ văn-HươngTin học-C.ThủyLịch Sử-DuyênNgoại ngữ-M.TânToán-Linh
5Toán-LinhLịch Sử-V.AnhToán-N.BíchToán-N.HuyềnNgoại ngữ-ThanhVật lí-HạnhLịch Sử-DuyênHóa học-ThếNgoại ngữ-M.TânNgoại ngữ-Ha.Phượng
3S1Toán-LinhGDCD-ThảoSinh học-V.ThủyVật lí-HạnhNgữ văn-HươngSinh học-N.ThủyNgữ văn-YênToán-N.HuyềnKTCN-TuấnĐịa Lí-T.Bình
2Toán-LinhĐịa Lí-L.NguyệtLịch Sử-DuyênSinh học-N.ThủyNgữ văn-HươngVật lí-HạnhNgữ văn-YênToán-N.HuyềnGD QP-AN-CửSinh học-V.Thủy
3KTCN-TuấnTC Anh-N.NguyệtVật lí-HạnhToán-N.HuyềnHóa học-QuýNgoại ngữ-ThanhSinh học-N.ThủyThể dục-QuỳnhToán-L.ThủyToán-Linh
4Sinh học-V.ThủyVật lí-HạnhNgữ văn-YênLịch Sử-DuyênNgoại ngữ-ThanhHóa học-QuýGD QP-AN-CửNgoại ngữ-M.TânToán-L.ThủyVật lí-Chính
5Vật lí-ChínhSinh học-N.ThủyNgữ văn-YênNgoại ngữ-Ha.PhượngToán-L.ThủyToán-LinhLịch Sử-DuyênNgoại ngữ-M.TânSinh học-V.ThủyHóa học-Quý
4S1Thể dục-TuyênToán-N.HuyềnNgoại ngữ-H.TấnKTCN-TuấnGD QP-AN-CửNgữ văn-HươngNgữ văn-YênVật lí-HạnhNgữ văn-HòaLịch Sử-Duyên
2GD QP-AN-CửKTCN-TuấnNgoại ngữ-H.TấnToán-N.HuyềnLịch Sử-V.AnhNgữ văn-HươngNgữ văn-YênNgoại ngữ-M.TânToán-L.ThủyThể dục-Quỳnh
3Ngữ văn-HòaLịch Sử-V.AnhVật lí-HạnhToán-N.HuyềnNgữ văn-HươngThể dục-QuỳnhNgoại ngữ-M.TânGD QP-AN-CửToán-L.ThủyNgữ văn-Hiền
4Ngoại ngữ-H.TấnNgữ văn-YênGD QP-AN-CửNgữ văn-HiềnVật lí-HạnhGDCD-Đ.HuyềnNgoại ngữ-M.TânKTCN-TuấnThể dục-QuỳnhNgoại ngữ-Ha.Phượng
5Ngoại ngữ-H.TấnNgữ văn-YênKTCN-QuếNgữ văn-HiềnToán-L.ThủyVật lí-HạnhKTCN-TuấnTC Văn-HòaNgoại ngữ-M.TânNgoại ngữ-Ha.Phượng
5S1TC Anh-PhươngToán-N.HuyềnThể dục-HoàngNgoại ngữ-Ha.PhượngTin học-C.ThủyHóa học-QuýVật lí-ChínhHóa học-ThếLịch Sử-V.AnhKTCN-Tuấn
2Lịch Sử-V.AnhToán-N.HuyềnLịch Sử-DuyênNgoại ngữ-Ha.PhượngKTCN-TuấnGD QP-AN-CửThể dục-HoàngTin học-C.ThủyThể dục-QuỳnhVật lí-Chính
3Vật lí-ChínhThể dục-HoàngToán-N.BíchSinh học-N.ThủyGDCD-Đ.HuyềnLịch Sử-V.AnhĐịa Lí-T.BìnhToán-N.HuyềnHóa học-QuýLịch Sử-Duyên
4Hóa học-ThếGD QP-AN-CửToán-N.BíchLịch Sử-DuyênSinh học-N.ThủyNgoại ngữ-ThanhHóa học-QuýThể dục-QuỳnhĐịa Lí-T.BìnhToán-Linh
5TC Toán-N.BíchHóa học-ThếGDCD-ThảoGDCD-Đ.HuyềnHóa học-QuýNgoại ngữ-ThanhSinh học-N.ThủyLịch Sử-DuyênVật lí-ChínhToán-Linh
6S1Thể dục-TuyênVật lí-HạnhToán-N.BíchThể dục-HoàngNgoại ngữ-ThanhToán-LinhGDCD-ThảoNgữ văn-HiềnSinh học-V.ThủyGD QP-AN-Cử
2Lịch Sử-V.AnhThể dục-HoàngToán-N.BíchHóa học-ThếNgoại ngữ-ThanhToán-LinhNgoại ngữ-M.TânVật lí-HạnhNgữ văn-HòaGDCD-Thảo
3Ngoại ngữ-H.TấnHóa học-ThếĐịa Lí-T.BìnhNgữ văn-HiềnThể dục-HoàngLịch Sử-V.AnhNgoại ngữ-M.TânGDCD-ThảoNgữ văn-HòaSinh học-V.Thủy
4Sinh học-V.ThủyNgoại ngữ-H.TấnTin học-C.ThủyĐịa Lí-L.NguyệtVật lí-HạnhĐịa Lí-T.BìnhToán-N.BíchNgoại ngữ-M.TânToán-L.ThủyNgữ văn-Hiền
5GDCD-Đ.HuyềnNgoại ngữ-H.TấnHóa học-ThếVật lí-HạnhToán-L.ThủyTin học-C.ThủyToán-N.BíchSinh học-V.ThủyNgoại ngữ-M.TânNgữ văn-Hiền
7S1Ngữ văn-HòaNgoại ngữ-H.TấnHóa học-ThếToán-N.HuyềnThể dục-HoàngThể dục-QuỳnhHóa học-QuýNgữ văn-HiềnVật lí-ChínhTin học-C.Thủy
2Ngữ văn-HòaToán-N.HuyềnNgoại ngữ-H.TấnHóa học-ThếĐịa Lí-L.NguyệtSinh học-N.ThủyThể dục-HoàngNgữ văn-HiềnTin học-C.ThủyThể dục-Quỳnh
3Tin học-C.ThủyNgữ văn-YênThể dục-HoàngNgoại ngữ-Ha.PhượngSinh học-N.ThủyToán-LinhToán-N.BíchSinh học-V.ThủyHóa học-QuýVật lí-Chính
4TC Toán-N.BíchNgữ văn-YênSinh học-V.ThủyThể dục-HoàngNgữ văn-HươngToán-LinhVật lí-ChínhToán-N.HuyềnGDCD-ThảoHóa học-Quý
5SHL-V.ThủySHL-YênSHL-N.BíchSHL-N.HuyềnSHL-N.ThủySHL-QuýSHL-T.BìnhSHL-C.ThủySHL-ChínhSHL-Linh
            Thái Nguyên, ngày 27 tháng 9 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Phan Vũ Hào
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀNTHỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 30/9/2019
ThứBuổiTiết10A110A210A310A410A510A610A710A810A910A10
2S1Chào cờ-Ho.PhượngChào cờ-QuyênChào cờ-HòaChào cờ-P.HuyềnChào cờ-H.HoaChào cờ-K.NgaChào cờ-T.HoaChào cờ-ThùyChào cờ-ViệtChào cờ-T.Hải
2Toán-T.HảiNgữ văn-Ho.PhượngThể dục-ThụNgoại ngữ-H.HoaSinh học-V.ThủyTin học-QuyênToán-ThùyNgữ văn-P.HuyềnNgoại ngữ-PhươngNgữ văn-K.Nga
3Thể dục-ThụNgữ văn-Ho.PhượngĐịa Lí-L.NguyệtKTNN-Thu.HuyềnHóa học-GiangGD QP-AN-TháiVật lí-T.HoaToán-ThùyToán-ViệtGD QP-AN-Cử
4Địa Lí-L.NguyệtSinh học-BằngHóa học-GiangToán-T.HảiNgoại ngữ-H.HoaNgữ văn-K.NgaNgữ văn-P.HuyềnThể dục-ThụToán-ViệtKTNN-Thu.Huyền
5Hóa học-GiangToán-ThùyToán-ViệtToán-T.HảiToán-L.ThủyNgữ văn-K.NgaĐịa Lí-L.NguyệtKTNN-Thu.HuyềnVật lí-T.HoaNgoại ngữ-H.Hoa
3S1Ngữ văn-Ho.PhượngGD QP-AN-CửNgoại ngữ-PhươngGD QP-AN-TháiThể dục-ThụNgữ văn-K.NgaNgoại ngữ-N.HằngToán-ThùyĐịa Lí-L.NguyệtVật lí-Công
2Tin học-LiênGDCD-ThảoNgoại ngữ-PhươngVật lí-TrungNgữ văn-K.NgaKTNN-Thu.HuyềnToán-ThùyNgoại ngữ-N.HằngNgữ văn-Ho.PhượngHóa học-Loan
3GD QP-AN-CửVật lí-TrungTin học-LiênThể dục-ThụGDCD-ThảoHóa học-GiangKTNN-Thu.HuyềnHóa học-LoanNgữ văn-Ho.PhượngTin học-Quyên
4Ngoại ngữ-PhươngTin học-QuyênThể dục-ThụHóa học-GiangLịch Sử-HàGDCD-ThảoNgữ văn-P.HuyềnĐịa Lí-L.NguyệtKTNN-Thu.HuyềnSinh học-Như
5Ngoại ngữ-PhươngHóa học-GiangSinh học-NhưNgữ văn-MinhKTNN-Thu.HuyềnĐịa Lí-L.NguyệtNgữ văn-P.HuyềnTin học-QuyênTin học-LiênLịch Sử-Hà
4S1Toán-T.HảiToán-ThùyNgoại ngữ-PhươngNgoại ngữ-H.HoaThể dục-ThụNgoại ngữ-N.HằngHóa học-LoanVật lí-T.HoaToán-ViệtVật lí-Công
2Toán-T.HảiToán-ThùyToán-ViệtNgoại ngữ-H.HoaTin học-LiênNgoại ngữ-N.HằngThể dục-ThụĐịa Lí-L.NguyệtHóa học-LoanThể dục-Khôi
3Vật lí-TrungNgoại ngữ-PhươngĐịa Lí-L.NguyệtToán-T.HảiHóa học-GiangThể dục-ThụTin học-LiênToán-ThùyVật lí-T.HoaHóa học-Loan
4KTNN-Thu.HuyềnThể dục-ThụNgữ văn-HòaHóa học-GiangToán-L.ThủyVật lí-TrungVật lí-T.HoaNgoại ngữ-N.HằngTin học-LiênĐịa Lí-L.Nguyệt
5Tin học-LiênKTNN-Thu.HuyềnVật lí-TrungĐịa Lí-L.NguyệtVật lí-T.HoaHóa học-GiangToán-ThùyNgoại ngữ-N.HằngNgoại ngữ-PhươngToán-T.Hải
5S1Toán-T.HảiThể dục-ThụGD QP-AN-CửGDCD-ThảoNgữ văn-K.NgaToán-P.HằngNgoại ngữ-N.HằngNgữ văn-P.HuyềnĐịa Lí-L.NguyệtHóa học-Loan
2Toán-T.HảiNgoại ngữ-PhươngVật lí-TrungLịch Sử-HàĐịa Lí-L.NguyệtToán-P.HằngNgoại ngữ-N.HằngNgữ văn-P.HuyềnThể dục-ThụNgữ văn-K.Nga
3Vật lí-TrungNgoại ngữ-PhươngHóa học-GiangThể dục-ThụTin học-LiênNgoại ngữ-N.HằngGD QP-AN-CửGDCD-ThảoLịch Sử-HàNgữ văn-K.Nga
4Thể dục-ThụHóa học-GiangNgoại ngữ-PhươngNgữ văn-MinhToán-L.ThủyĐịa Lí-L.NguyệtTin học-LiênLịch Sử-HàKTNN-Thu.HuyềnGDCD-Thảo
5Hóa học-GiangĐịa Lí-L.NguyệtTin học-LiênVật lí-TrungToán-L.ThủySinh học-BằngLịch Sử-HàNgoại ngữ-N.HằngHóa học-LoanKTNN-Thu.Huyền
6S1Ngoại ngữ-PhươngNgữ văn-Ho.PhượngNgữ văn-HòaTin học-QuyênGD QP-AN-TháiToán-P.HằngĐịa Lí-L.NguyệtThể dục-ThụHóa học-LoanNgoại ngữ-H.Hoa
2Ngoại ngữ-PhươngNgữ văn-Ho.PhượngKTNN-Thu.HuyềnĐịa Lí-L.NguyệtVật lí-T.HoaToán-P.HằngHóa học-LoanGD QP-AN-CửThể dục-ThụNgoại ngữ-H.Hoa
3Lịch Sử-HàVật lí-TrungToán-ViệtNgữ văn-MinhToán-L.ThủyKTNN-Thu.HuyềnThể dục-ThụHóa học-LoanNgoại ngữ-PhươngTin học-Quyên
4Ngữ văn-Ho.PhượngNgoại ngữ-PhươngToán-ViệtNgữ văn-MinhNgoại ngữ-H.HoaThể dục-ThụKTNN-Thu.HuyềnTin học-QuyênGD QP-AN-CửToán-T.Hải
5Ngữ văn-Ho.PhượngTC Toán-ViệtLịch Sử-HàNgoại ngữ-H.HoaĐịa Lí-L.NguyệtVật lí-TrungGDCD-ThảoKTNN-Thu.HuyềnSinh học-NhưToán-T.Hải
7S1Địa Lí-L.NguyệtTC Toán-ViệtGDCD-ThảoSinh học-N.ThủyNgữ văn-K.NgaTin học-QuyênNgoại ngữ-N.HằngVật lí-T.HoaNgữ văn-Ho.PhượngThể dục-Khôi
2Sinh học-BằngLịch Sử-HàToán-ViệtTin học-QuyênNgữ văn-K.NgaNgoại ngữ-N.HằngVật lí-T.HoaNgữ văn-P.HuyềnGDCD-ThảoToán-T.Hải
3GDCD-ThảoĐịa Lí-L.NguyệtNgữ văn-HòaToán-T.HảiNgoại ngữ-H.HoaLịch Sử-HàToán-ThùySinh học-BằngVật lí-T.HoaVật lí-Công
4Ngữ văn-Ho.PhượngTin học-QuyênNgữ văn-HòaToán-T.HảiNgoại ngữ-H.HoaNgữ văn-K.NgaSinh học-NhưToán-ThùyToán-ViệtĐịa Lí-L.Nguyệt
5SHL-Ho.PhượngSHL-QuyênSHL-HòaSHL-P.HuyềnSHL-H.HoaSHL-K.NgaSHL-T.HoaSHL-ThùySHL-ViệtSHL-T.Hải
            Thái Nguyên, ngày 27 tháng 9 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Phan Vũ Hào
ThứBuổiTiết11A111A211A311A411A511A611A711A811A911A10
2S1Chào cờ-V.NgaChào cờ-HươngChào cờ-NhưChào cờ-KimChào cờ-BằngChào cờ-DungChào cờ-K.AnhChào cờ-CôngChào cờ-LêChào cờ-Vinh
2Toán-K.AnhNgữ văn-HươngGD QP-AN-TháiNgữ văn-KimVật lí-V.NgaLịch Sử-V.AnhVật lí-CôngHóa học-ThếToán-LêThể dục-Quỳnh
3Toán-K.AnhNgữ văn-HươngSinh học-NhưTC Văn-P.HuyềnKTCN-QuếNgữ văn-DungSinh học-BằngThể dục-QuỳnhNgoại ngữ-ThanhLịch Sử-Duyên
4Địa Lí-T.BìnhToán-L.BìnhHóa học-Đ.BíchNgoại ngữ-N.NguyệtTin học-Th.HuyềnToán-VinhNgữ văn-KimNgoại ngữ-Ha.PhượngNgoại ngữ-ThanhNgữ văn-Minh
5KTCN-QuếSinh học-NhưNgữ văn-MinhNgoại ngữ-N.NguyệtToán-L.BìnhToán-VinhNgữ văn-KimTin học-Th.HuyềnNgữ văn-DungHóa học-Đ.Bích
3S1Ngữ văn-P.HuyềnVật lí-TrungLịch Sử-DuyênNgữ văn-KimHóa học-LoanNgoại ngữ-Ha.PhượngHóa học-Đ.BíchThể dục-QuỳnhToán-LêNgoại ngữ-Thanh
2Ngữ văn-P.HuyềnGD QP-AN-TháiHóa học-Đ.BíchNgữ văn-KimNgoại ngữ-N.NguyệtĐịa Lí-T.BìnhThể dục-QuỳnhVật lí-CôngKTCN-QuếNgoại ngữ-Thanh
3Hóa học-Đ.BíchLịch Sử-HàToán-LêTin học-Th.HuyềnĐịa Lí-T.BìnhKTCN-QuếNgoại ngữ-Ha.PhượngGD QP-AN-TháiVật lí-CôngNgữ văn-Minh
4Ngoại ngữ-N.NguyệtToán-L.BìnhTin học-Th.HuyềnToán-LêNgữ văn-KimTC Văn-NamNgoại ngữ-Ha.PhượngKTCN-QuếThể dục-QuỳnhNgữ văn-Minh
5Ngoại ngữ-N.NguyệtToán-L.BìnhKTCN-QuếToán-LêNgữ văn-KimVật lí-HàoVật lí-CôngNgữ văn-NamTin học-Th.HuyềnĐịa Lí-T.Bình
4S1Tin học-L.HảiVật lí-TrungTC Toán-K.AnhThể dục-KhôiSinh học-BằngNgoại ngữ-Ha.PhượngLịch Sử-V.AnhToán-L.BìnhThể dục-QuỳnhToán-Vinh
2Toán-K.AnhTin học-L.HảiTin học-Th.HuyềnSinh học-BằngLịch Sử-DuyênNgoại ngữ-Ha.PhượngGDCD-Đ.HuyềnToán-L.BìnhVật lí-CôngToán-Vinh
3Thể dục-KhôiToán-L.BìnhTC Văn-NamKTCN-QuếGDCD-Đ.HuyềnToán-VinhTin học-Th.HuyềnVật lí-CôngNgữ văn-DungNgữ văn-Minh
4Lịch Sử-DuyênNgữ văn-HươngNgữ văn-MinhTin học-Th.HuyềnThể dục-KhôiToán-VinhToán-K.AnhNgữ văn-NamNgữ văn-DungKTCN-Quế
5GDCD-Đ.HuyềnHóa học-LoanNgữ văn-MinhLịch Sử-DuyênToán-L.BìnhNgữ văn-DungToán-K.AnhNgữ văn-NamLịch Sử-V.AnhTin học-Th.Huyền
5S1Vật lí-V.NgaTin học-L.HảiThể dục-KhôiHóa học-Đ.BíchGD QP-AN-TháiVật lí-HàoĐịa Lí-T.BìnhToán-L.BìnhNgoại ngữ-ThanhThể dục-Quỳnh
2Tin học-L.HảiHóa học-LoanĐịa Lí-T.BìnhNgoại ngữ-N.NguyệtVật lí-V.NgaThể dục-KhôiGD QP-AN-TháiToán-L.BìnhNgoại ngữ-ThanhGDCD-Đ.Huyền
3Toán-K.AnhThể dục-KhôiNgoại ngữ-N.NguyệtVật lí-V.NgaHóa học-LoanHóa học-Đ.BíchThể dục-QuỳnhHóa học-ThếTin học-Th.HuyềnGD QP-AN-Thái
4Hóa học-Đ.BíchToán-L.BìnhNgoại ngữ-N.NguyệtToán-LêTC Văn-P.HuyềnTin học-Th.HuyềnToán-K.AnhGDCD-Đ.HuyềnSinh học-BằngVật lí-Trung
5Ngữ văn-P.HuyềnNgoại ngữ-N.NguyệtVật lí-V.NgaToán-LêToán-L.BìnhLịch Sử-V.AnhToán-K.AnhTin học-Th.HuyềnHóa học-Đ.BíchNgữ văn-Minh
6S1Sinh học-NhưĐịa Lí-T.BìnhToán-LêVật lí-V.NgaToán-L.BìnhThể dục-KhôiNgữ văn-KimLịch Sử-V.AnhHóa học-Đ.BíchVật lí-Trung
2Vật lí-V.NgaThể dục-KhôiToán-LêGD QP-AN-TháiToán-L.BìnhHóa học-Đ.BíchNgữ văn-KimSinh học-NhưGDCD-Đ.HuyềnTin học-Th.Huyền
3GD QP-AN-TháiGDCD-Đ.HuyềnVật lí-V.NgaHóa học-Đ.BíchThể dục-KhôiSinh học-NhưTin học-Th.HuyềnToán-L.BìnhToán-LêToán-Vinh
4Thể dục-KhôiVật lí-TrungNgoại ngữ-N.NguyệtGDCD-Đ.HuyềnVật lí-V.NgaTin học-Th.HuyềnKTCN-QuếHóa học-ThếTC Văn-NamNgoại ngữ-Thanh
5Ngoại ngữ-N.NguyệtKTCN-QuếNgữ văn-MinhToán-LêTin học-Th.HuyềnToán-VinhHóa học-Đ.BíchNgữ văn-NamĐịa Lí-T.BìnhNgoại ngữ-Thanh
7S1Vật lí-V.NgaNgữ văn-HươngTC Toán-K.AnhNgữ văn-KimNgoại ngữ-N.NguyệtGD QP-AN-TháiHóa học-Đ.BíchNgoại ngữ-Ha.PhượngNgữ văn-DungSinh học-Bằng
2Toán-K.AnhNgữ văn-HươngThể dục-KhôiVật lí-V.NgaNgoại ngữ-N.NguyệtNgữ văn-DungVật lí-CôngNgoại ngữ-Ha.PhượngGD QP-AN-TháiHóa học-Đ.Bích
3Ngữ văn-P.HuyềnNgoại ngữ-N.NguyệtGDCD-Đ.HuyềnThể dục-KhôiNgữ văn-KimNgữ văn-DungToán-K.AnhĐịa Lí-T.BìnhToán-LêToán-Vinh
4Ngữ văn-P.HuyềnNgoại ngữ-N.NguyệtVật lí-V.NgaĐịa Lí-T.BìnhNgữ văn-KimGDCD-Đ.HuyềnNgoại ngữ-Ha.PhượngVật lí-CôngToán-LêToán-Vinh
5SHL-V.NgaSHL-HươngSHL-NhưSHL-KimSHL-BằngSHL-DungSHL-K.AnhSHL-CôngSHL-LêSHL-Vinh
            Thái Nguyên, ngày 27 tháng 9 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Phan Vũ Hào
ThứBuổiTiết12A112A212A312A412A512A612A712A812A912A10
2S1Chào cờ-V.ThủyChào cờ-YênChào cờ-N.BíchChào cờ-N.HuyềnChào cờ-N.ThủyChào cờ-QuýChào cờ-T.BìnhChào cờ-C.ThủyChào cờ-ChínhChào cờ-Linh
2Địa Lí-T.BìnhSinh học-N.ThủyNgữ văn-YênTin học-C.ThủyToán-L.ThủyKTCN-QuếToán-N.BíchToán-N.HuyềnVật lí-ChínhHóa học-Quý
3Ngữ văn-HòaTin học-C.ThủyHóa học-ThếTC Văn-YênToán-L.ThủyHóa học-QuýToán-N.BíchĐịa Lí-T.BìnhLịch Sử-V.AnhToán-Linh
4Hóa học-ThếToán-N.HuyềnVật lí-HạnhGD QP-AN-CửLịch Sử-V.AnhNgữ văn-HươngTin học-C.ThủyLịch Sử-DuyênNgoại ngữ-M.TânToán-Linh
5Toán-LinhLịch Sử-V.AnhToán-N.BíchToán-N.HuyềnNgoại ngữ-ThanhVật lí-HạnhLịch Sử-DuyênHóa học-ThếNgoại ngữ-M.TânNgoại ngữ-Ha.Phượng
3S1Toán-LinhGDCD-ThảoSinh học-V.ThủyVật lí-HạnhNgữ văn-HươngSinh học-N.ThủyNgữ văn-YênToán-N.HuyềnKTCN-TuấnĐịa Lí-T.Bình
2Toán-LinhĐịa Lí-L.NguyệtLịch Sử-DuyênSinh học-N.ThủyNgữ văn-HươngVật lí-HạnhNgữ văn-YênToán-N.HuyềnGD QP-AN-CửSinh học-V.Thủy
3KTCN-TuấnTC Anh-N.NguyệtVật lí-HạnhToán-N.HuyềnHóa học-QuýNgoại ngữ-ThanhSinh học-N.ThủyThể dục-QuỳnhToán-L.ThủyToán-Linh
4Sinh học-V.ThủyVật lí-HạnhNgữ văn-YênLịch Sử-DuyênNgoại ngữ-ThanhHóa học-QuýGD QP-AN-CửNgoại ngữ-M.TânToán-L.ThủyVật lí-Chính
5Vật lí-ChínhSinh học-N.ThủyNgữ văn-YênNgoại ngữ-Ha.PhượngToán-L.ThủyToán-LinhLịch Sử-DuyênNgoại ngữ-M.TânSinh học-V.ThủyHóa học-Quý
4S1Thể dục-TuyênToán-N.HuyềnNgoại ngữ-H.TấnKTCN-TuấnGD QP-AN-CửNgữ văn-HươngNgữ văn-YênVật lí-HạnhNgữ văn-HòaLịch Sử-Duyên
2GD QP-AN-CửKTCN-TuấnNgoại ngữ-H.TấnToán-N.HuyềnLịch Sử-V.AnhNgữ văn-HươngNgữ văn-YênNgoại ngữ-M.TânToán-L.ThủyThể dục-Quỳnh
3Ngữ văn-HòaLịch Sử-V.AnhVật lí-HạnhToán-N.HuyềnNgữ văn-HươngThể dục-QuỳnhNgoại ngữ-M.TânGD QP-AN-CửToán-L.ThủyNgữ văn-Hiền
4Ngoại ngữ-H.TấnNgữ văn-YênGD QP-AN-CửNgữ văn-HiềnVật lí-HạnhGDCD-Đ.HuyềnNgoại ngữ-M.TânKTCN-TuấnThể dục-QuỳnhNgoại ngữ-Ha.Phượng
5Ngoại ngữ-H.TấnNgữ văn-YênKTCN-QuếNgữ văn-HiềnToán-L.ThủyVật lí-HạnhKTCN-TuấnTC Văn-HòaNgoại ngữ-M.TânNgoại ngữ-Ha.Phượng
5S1TC Anh-PhươngToán-N.HuyềnThể dục-HoàngNgoại ngữ-Ha.PhượngTin học-C.ThủyHóa học-QuýVật lí-ChínhHóa học-ThếLịch Sử-V.AnhKTCN-Tuấn
2Lịch Sử-V.AnhToán-N.HuyềnLịch Sử-DuyênNgoại ngữ-Ha.PhượngKTCN-TuấnGD QP-AN-CửThể dục-HoàngTin học-C.ThủyThể dục-QuỳnhVật lí-Chính
3Vật lí-ChínhThể dục-HoàngToán-N.BíchSinh học-N.ThủyGDCD-Đ.HuyềnLịch Sử-V.AnhĐịa Lí-T.BìnhToán-N.HuyềnHóa học-QuýLịch Sử-Duyên
4Hóa học-ThếGD QP-AN-CửToán-N.BíchLịch Sử-DuyênSinh học-N.ThủyNgoại ngữ-ThanhHóa học-QuýThể dục-QuỳnhĐịa Lí-T.BìnhToán-Linh
5TC Toán-N.BíchHóa học-ThếGDCD-ThảoGDCD-Đ.HuyềnHóa học-QuýNgoại ngữ-ThanhSinh học-N.ThủyLịch Sử-DuyênVật lí-ChínhToán-Linh
6S1Thể dục-TuyênVật lí-HạnhToán-N.BíchThể dục-HoàngNgoại ngữ-ThanhToán-LinhGDCD-ThảoNgữ văn-HiềnSinh học-V.ThủyGD QP-AN-Cử
2Lịch Sử-V.AnhThể dục-HoàngToán-N.BíchHóa học-ThếNgoại ngữ-ThanhToán-LinhNgoại ngữ-M.TânVật lí-HạnhNgữ văn-HòaGDCD-Thảo
3Ngoại ngữ-H.TấnHóa học-ThếĐịa Lí-T.BìnhNgữ văn-HiềnThể dục-HoàngLịch Sử-V.AnhNgoại ngữ-M.TânGDCD-ThảoNgữ văn-HòaSinh học-V.Thủy
4Sinh học-V.ThủyNgoại ngữ-H.TấnTin học-C.ThủyĐịa Lí-L.NguyệtVật lí-HạnhĐịa Lí-T.BìnhToán-N.BíchNgoại ngữ-M.TânToán-L.ThủyNgữ văn-Hiền
5GDCD-Đ.HuyềnNgoại ngữ-H.TấnHóa học-ThếVật lí-HạnhToán-L.ThủyTin học-C.ThủyToán-N.BíchSinh học-V.ThủyNgoại ngữ-M.TânNgữ văn-Hiền
7S1Ngữ văn-HòaNgoại ngữ-H.TấnHóa học-ThếToán-N.HuyềnThể dục-HoàngThể dục-QuỳnhHóa học-QuýNgữ văn-HiềnVật lí-ChínhTin học-C.Thủy
2Ngữ văn-HòaToán-N.HuyềnNgoại ngữ-H.TấnHóa học-ThếĐịa Lí-L.NguyệtSinh học-N.ThủyThể dục-HoàngNgữ văn-HiềnTin học-C.ThủyThể dục-Quỳnh
3Tin học-C.ThủyNgữ văn-YênThể dục-HoàngNgoại ngữ-Ha.PhượngSinh học-N.ThủyToán-LinhToán-N.BíchSinh học-V.ThủyHóa học-QuýVật lí-Chính
4TC Toán-N.BíchNgữ văn-YênSinh học-V.ThủyThể dục-HoàngNgữ văn-HươngToán-LinhVật lí-ChínhToán-N.HuyềnGDCD-ThảoHóa học-Quý
5SHL-V.ThủySHL-YênSHL-N.BíchSHL-N.HuyềnSHL-N.ThủySHL-QuýSHL-T.BìnhSHL-C.ThủySHL-ChínhSHL-Linh
            Thái Nguyên, ngày 27 tháng 9 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Phan Vũ Hào
Tác giả: Lê Hải
Nguồn: thptngoquyen.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 136
Tháng 04 : 362
Năm 2020 : 28.429