KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VÀ CỦNG CỐ KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TẠI NHÀ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

 
  

 Số: 39/KH-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  
 

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

  Tổ chức dạy - học trực tuyến và củng cố kiến thức cho học sinh tại nhà

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Hướng dẫn nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2019-2020 tại văn bản số 1728/SGDĐT-KTKĐCL ngày 20/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Công văn số 184/SGDĐT-GDTrH ngày 06/02/2020 về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động học trực tuyến của Sở GDĐT Thái Nguyên;

- Công văn 259/SGDĐT-KTKĐCL ngày 17/02/2020 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn sử dụng một số hệ thống, phần mềm tổ chức dạy - học trực tuyến và củng cố kiến thức cho học sinh tại nhà.

II. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường quản lý, triển khai các hoạt động giáo dục, củng cố kiến thức cho học sinh tại nhà;

- Đa dạng hóa việc tổ chức các hình thức học nhằm giúp học sinh có thể học tập ở mọi lúc, mọi nơi.

2. Yêu cầu: 100% cán bộ quản lý và giáo viên sử dụng phần mềm tổ chức dạy - học trực tuyến và củng cố kiến thức cho học sinh tại  nhà.

III. NỘI DUNG

1. Tiếp tục khai thác các tiện ích, công cụ phù hợp của các mạng xã hội zalo, facebook, Google để giao nhiệm vụ học tập tại nhà cho học sinh.

2. Sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến Viettelstudy do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cung cấp: Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và miễn phí hoàn toàn cho nhà trường, giáo viên (nhà trường đã tập huấn cho cán bộ giáo viên toàn trường vào ngày 15/2/2020).

3. Hướng dẫn học sinh sử dụng một số hệ thống học trực tuyến miễn phí để củng cố kiến thức tại nhà:

+ https://vio.edu.vn/

+ http://truonghocmo.edu.vn/

+ http://violympic.vn/

+ https://congdong.edu.vn/

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-  Các tổ trưởng chuyên môn căn cứ nội dung kế hoạch và các văn bản tại mục I của kế hoạch này để triển khai thực hiện.

- Nhóm GV Tin học của nhà trường tiếp tục nghiên cứu và hướng dẫn giáo viên sử dụng phần mềm Viettelstudy đạt hiệu quả.

- Giáo viên chủ nhiệm thông tin tới phụ huynh học sinh về kế hoạch tổ chức dạy - học trực tuyến của nhà trường để phối hợp thực hiện.

- Giáo viên/tổ trưởng báo cáo định kì với BGH về việc dạy học trực tuyến đã thực hiện của cá nhân/tổ.

- Kết quả tổ chức dạy học trực tuyến là một trong các căn cứ để đánh giá thi đua của các tổ chuyên môn và cá nhân.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo Hiệu trưởng để giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- BGH, cán bộ giáo viên (t/h);

- Website;

- Lưu: VT, CM.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

Phan Vũ Hào

 

KHTRIEN KHAI HĐ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN.doc

 

 

 

 

 
  
Nguồn: Kim Dung
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 136
Tháng 04 : 363
Năm 2020 : 28.430