Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

Tổng số thí sinh đăng ký 715

Tổng số đủ điều kiện tuyển thẳng: 05

Tổng số thí sinh từ điểm thi THPT Chuyên Thái Nguyên chuyển về: 29

ĐIểm xét tuyển: 23.5

Tổng số Thí sinh trúng tuyển (bao gồm tuyển thẳng và từ Chuyên về): 455 

Thông báo điểm chuẩn.pdf

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022 - 2023.pdf

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN   
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022- 2023
STTSBDHọ tênNgày sinhGTTrường THCSUTKKToánNgữ VănTiếng AnhTổng điểm bài thiTổng điểm xét tuyểnxếp lớp
10011290Tống Thị Mỹ Trà13/12/2007Nữ Lương Ngọc Quyến0898.7525.7542.75 
20190649Lê Xuân Trường15/04/2007Nam Tân Cương 8.258.58.7525.542.25 
30190140Nguyễn Quỳnh Dương23/06/2007Nữ Phúc Xuân 8.758.258.2525.2542.25 
40190631Nguyễn Thị Thu Trang02/01/2007Nữ Quyết Thắng 8.7596.7524.542.25 
50190621Hoàng Kiều Trang12/02/2007Nữ Thịnh Đức18.258.757.2524.2542.25 
60190225Nguyễn Thị Mai Hoa06/03/2007Nữ Thịnh Đức198.5623.542 
70190034Nguyễn Thị Minh Anh27/05/2007Nữ Quyết Thắng 8.258.258.2524.7541.25 
80190510Đồng Minh Quang02/02/2007Nam Thịnh Đức 8.58.257.7524.541.25 
90190430Vũ Trà My06/02/2007Nữ Tân Thịnh - TPTN 8.258.57.7524.541.25 
100190005Phạm Thiên An19/07/2007Nam Tân Thịnh - TPTN 8.57.758.524.7541 
110190245Phạm Huy Hoàng02/06/2007Nam Quyết Thắng 8.7579.252540.75 
120190101Nguyễn Mạnh Cường16/08/2007Nam Lương Ngọc Quyến 8.257.758.7524.7540.75 
130190444Nguyễn Thị Ngân10/01/2007Nữ Tân Cương 88.57.7524.2540.75 
140190198Hoàng Hữu Kim Hảo16/08/2007Nữ Lương Ngọc Quyến 7.258.758.524.540.5 
150190083Dương Quỳnh Chi20/09/2007Nữ Thịnh Đức17.7587.7523.540.25 
160190221Nguyễn Trung Hiếu04/10/2007Nam Quang Trung 8.758.55.752340.25 
170190554Phạm Băng Tâm20/04/2007Nữ Tân Cương 7.7588.524.2540 
180190323Nguyễn Thị Hạnh Lan13/07/2007Nữ Tân Cương 8.258.56.523.2540 
190190509Nguyễn Việt Phượng14/04/2007Nữ Phúc Xuân 6.758.59.2524.539.75 
200190009Dương Bảo Anh31/10/2007Nữ Quyết Thắng 7.58.258.252439.75 
210190205Ngô Thu Hiền26/12/2007Nữ Nha Trang 6.758.259.524.539.5 
220190104Hoàng Thị Hạnh Dung26/05/2007Nữ Thịnh Đức16.58.75823.2539.5 
230190037Nguyễn Trần Phương Anh28/04/2007Nữ Gia Sàng 8.258.5622.7539.5 
240011331Phạm Thu Trang05/08/2007Nữ Tân Thịnh08.578.2523.7539.25 
250011035Nguyễn Thị Lan Nhi10/11/2007Nữ Lương Ngọc Quyến178.58.2523.7539.25 
260190623La Thuỳ Trang30/11/2007Nữ Phúc Xuân177.758.7523.539.25 
270190354Nguyễn Khánh Linh25/10/2007Nữ Quyết Thắng 797.2523.2539.25 
280190239Hoàng Anh Hoàng11/07/2007Nam Thịnh Đức17.2587.752339.25 
290011010Vũ Thảo Nguyên12/08/2007Nữ Lương Ngọc Quyến06.758.58.523.7539 
300011403Trần Tú Uyên17/08/2007Nữ Lương Ngọc Quyến187.5823.539 
310190006Chu Hoàng Châu Anh21/04/2007Nữ Lương Ngọc Quyến17.757.57.522.7539 
320011247Nguyễn Phương Thùy05/12/2007Nữ Tân Thịnh06.58.58.7523.7538.75 
330190492Đào Xuân Phong24/11/2007Nam Lương Ngọc Quyến 7.57.758.2523.538.75 
340190252Phạm Khánh Huệ08/12/2007Nữ Tân Cương 6.58.758.2523.538.75 
350190004Nguyễn Thái Bình An05/02/2007Nam Phúc Xuân17.2587.2522.538.75 
360011442Nguyễn Chiều Xuân23/02/2007Nữ Lương Ngọc Quyến06.58.58.523.538.5 
370190711Hoàng Hải Yến20/01/2007Nữ Lương Ngọc Quyến 7.758722.7538.5 
380190055Hoàng Nguyệt Ánh12/07/2007Nữ Phúc Trìu17.258722.2538.5 
390190235Trần Ngọc Hoan02/02/2007Nam Phúc Xuân 7.57.258.7523.538.25 
400190193Vũ Thu Hà08/12/2007Nữ Tân Cương 6.258.758.2523.2538.25 
410010482Trần Minh Hiếu13/08/2007Nam Lương Ngọc Quyến17.2587.752338.25 
420190491Dương Tuấn Phong18/01/2007Nam Tân Cương 7.757.2582338 
430190536Ngô Diễm Quỳnh19/10/2007Nữ Tân Thịnh - TPTN 7.757.2582338 
440190575Nguyễn Phương Thảo16/07/2007Nữ Phúc Trìu 7.257.7582338 
450010370Bùi Hương Giang18/01/2007Nữ Lương Ngọc Quyến078.257.522.7538 
460190431Nguyễn Linh Mỹ08/06/2007Nữ Phúc Xuân18.256.57.522.2538 
470190369Lê Đức Hoàng Long23/02/2007Nam Phúc Trìu 7.57.258.252337.75 
480190404Trần Đức Mạnh26/06/2007Nam Phúc Xuân 967.7522.7537.75 
490190447An Mạnh Nghĩa13/12/2007Nam Lương Ngọc Quyến 87.257.2522.537.75 
500190411Nguyễn Đỗ Nhật Minh23/06/2007Nam Tân Lập 6.258.5822.7537.5 
510011240Bùi Hoài Thu05/12/2007Nữ Lương Ngọc Quyến0877.522.537.5 
520190291Ngô Thị Thu Hương28/06/2007Nữ Thịnh Đức186.25822.2537.5 
530010225Thái Kim Chi13/09/2007Nữ Tân Thịnh077.258.752337.25 
540190218Nguyễn Minh Hiếu01/06/2007Nam Phúc Xuân17.256.259.2522.7537.25 
550190312Nguyễn Đức Khoa27/02/2007Nam Quyết Thắng17.757.55.752137.25 
560010812Trần Thị Mai16/06/2007Nữ Phúc Xuân06.58822.537 
570190251Nguyễn Minh Huệ18/11/2007Nữ Lương Ngọc Quyến 6.258.57.522.2537 
580190047Phạm Văn Tuấn Anh31/12/2007Nam Lương Ngọc Quyến 8.256.7572237 
590190685Nguyễn Thu Uyên26/07/2007Nữ Phúc Trìu 6.757.58.2522.536.75 
600190508Hoàng Thị Kim Phượng20/07/2007Nữ Tân Lập16.586.7521.2536.75 
610190712Nguyễn Hải Yến28/01/2007Nữ Phúc Trìu16.7586.252136.75 
620190617Nguyễn Thanh Trà28/12/2007Nữ Thịnh Đức17.757.55.2520.536.75 
630010456Hà Minh Hiển13/07/2007Nam Lương Ngọc Quyến16.257.259.52336.5 
640010247Vũ Mạnh Cường16/01/2007Nam Tân Thịnh08.255.5922.7536.5 
650190664Lê  Tuấn23/08/2007Nam Lương Ngọc Quyến 7.756.5822.2536.5 
660190350Lý Diệu Linh27/12/2006Nữ Lương Ngọc Quyến 5.758.757.52236.5 
670190390Phạm Thị Minh Lý26/10/2007Nữ Tân Cương 7.257.5721.7536.5 
680011402Nguyễn Thị Tố Uyên21/09/2007Nữ Phúc Tân06.58.56.521.536.5 
690190434Lê Hoài Nam30/04/2007Nam Quyết Thắng16.757.5721.2536.5 
700190468Dương Ngọc Nhi17/09/2007Nữ Phúc Trìu 7.757.755.52136.5 
710190292Phạm Thanh Hương07/08/2007Nữ Quyết Thắng 76.758.7522.536.25 
720190567Phạm Tiến Thành06/03/2007Nam Tân Thịnh - TPTN 7.256.758.2522.2536.25 
730011294Đào Huyền Trang21/12/2007Nữ Lương Ngọc Quyến15.258.758.2522.2536.25 
740190045Phạm Phương Anh02/12/2007Nữ Tân Thịnh - TPTN 5.758.57.752236.25 
750190691Lê Hà Vi04/10/2007Nữ Tân Cương 6.258.257.2521.7536.25 
760190436Nguyễn Văn Nam25/08/2007Nam Tân Cương16.257.258.2521.7536.25 
770190065Hồ Xuân Bách20/06/2007Nam Tân Thịnh - TPTN15.258.57.7521.536.25 
780190482Trần Tâm Như30/07/2007Nữ Thịnh Đức 7.257.756.2521.2536.25 
790190416Trịnh Lê Minh03/08/2007Nam Quang Trung 6.757.2582236 
800190108Lê Tiến Dũng06/12/2007Nam Bình Sơn 6882236 
810190229Trần Quỳnh Hoa24/12/2007Nữ Tân Lập 7.2577.521.7536 
820190022Ngô Thị Hoài Anh03/01/2007Nữ Lương Ngọc Quyến 7.2585.520.7536 
830190318Mai Hồng Kỳ16/10/2007Nam Phúc Trìu 87.5520.536 
840190091Vũ Linh Chi26/03/2007Nữ Đồng Quang 6.757.257.7521.7535.75 
850190224Nguyễn Thanh Hoa27/09/2007Nữ Tân Thịnh - TPTN 7.2577.2521.535.75 
860190645Dương Văn Trường14/10/2007Nam Quyết Thắng16.756.58.2521.535.75 
870190027Nguyễn Mai Hiền Anh07/09/2007Nữ Tân Lập15.2588.2521.535.75 
880190325Nguyễn Đức Lâm18/07/2007Nam Phúc Xuân16.7577.252135.75 
890190210Nguyễn Hoàng Hiệp03/12/2007Nam Phúc Trìu 7.256.258.52235.5 
900010117Trần Huy Anh23/04/2007Nam Nguyễn Du167.75821.7535.5 
910190473Phùng Thị Yến Nhi27/02/2007Nữ Thịnh Đức 687.521.535.5 
920190268Phùng Quang Huy24/12/2007Nam Phúc Xuân 7.56.75721.2535.5 
930190319Nguyễn Quốc Kỳ25/09/2007Nam Quyết Thắng176.25821.2535.5 
940190701Trần  Vũ18/04/2007Nam Thịnh Đức 6.757.5721.2535.5 
950190242Nguyễn Đức Hoàng15/05/2007Nam Lương Ngọc Quyến185.75720.7535.5 
960190520Nguyễn Minh Quân29/09/2007Nam Lương Ngọc Quyến 6.758620.7535.5 
970190672Hoàng Thanh Tùng17/01/2007Nam Thịnh Đức16.257.756.520.535.5 
980190462Nguyễn Lương Nguyên28/11/2007Nam Lương Ngọc Quyến16.756.57.752135.25 
990190209Nguyễn Quang Hiển13/10/2007Nam Lương Ngọc Quyến 7.576.2520.7535.25 
1000190532Vũ Thị Lệ Quyên06/02/2007Nữ Phúc Xuân17.2575.752035.25 
1010190128Đặng Thị Duyên27/06/2007Nữ Phúc Trìu16.7576.520.2535 
1020190016Lê Hoàng Anh25/06/2007Nữ Thịnh Đức167.756.520.2535 
1030011368Bùi Anh Tuấn10/12/2007Nam Quang Trung07.257.7552035 
1040190660Đào Anh Tuấn21/02/2007Nam Nguyễn Du - TP TN 5.2588.2521.534.75 
1050190713Nguyễn Thị Hải Yến01/09/2007Nữ Phúc Xuân 6.257.257.7521.2534.75 
1060190395Nguyễn Phương Mai07/10/2007Nữ Quyết Thắng 6.757.755.7520.2534.75 
1070190161Phạm Tiến Đạt10/07/2007Nam Quyết Thắng 7.7583.251934.75 
1080190601Vũ Thanh Thúy21/10/2007Nữ Gia Sàng 6.756.5821.2534.5 
1090190107Hoàng Mạnh Dũng29/07/2007Nam Lương Ngọc Quyến 6.577.52134.5 
1100190087Nguyễn Yến Chi14/08/2007Nữ Tân Lập 76.75720.7534.5 
1110190003Ngô Thị Hoài An19/05/2007Nữ Phúc Xuân 67.75720.7534.5 
1120190456Trần Hồng Ngọc30/09/2007Nam Đồng Quang 5.758720.7534.5 
1130190186Đỗ Ngọc Hà22/09/2007Nữ Quyết Thắng 6.257.756.520.534.5 
1140190330Nguyễn Đan Lê19/07/2007Nữ Lương Ngọc Quyến 8.256.255.52034.5 
1150190476Bùi Tuyết Nhung22/03/2007Nữ Tân Lập 678.2521.2534.25 
1160190659Vũ Anh Tú26/08/2007Nam Tân Lập 6.257.56.7520.534.25 
1170190450Nguyễn Hồng Ngọc14/02/2007Nữ Lương Ngọc Quyến 5.758.256.2520.2534.25 
1180190695Lê Quang Vinh01/06/2007Nam Lương Ngọc Quyến 7.257.54.7519.534.25 
1190190353Nguyễn Hoàng Linh20/10/2007Nữ Quyết Thắng17.257.53.7518.534.25 
1200011441Đào Thanh Xuân04/12/2007Nữ Tân Thịnh06.256.7582134 
1210190535Nguyễn Văn Quyền16/06/2007Nam Phúc Trìu 6.7576.520.2534 
1220190488Lê Tiến Phát23/04/2007Nam Phúc Trìu16.256.57.520.2534 
1230190117Bùi Khánh Duy30/07/2007Nam Thịnh Đức17831834 
1240190433Đỗ Hoàng Nam14/03/2007Nam Quyết Thắng 76.756.252033.75 
1250190393Ngô Thanh Mai19/07/2007Nữ Lương Ngọc Quyến 6.257.56.252033.75 
1260011387Nguyễn Lê Tùng06/07/2007Nam Lương Ngọc Quyến17.255921.2533.5 
1270190188Nguyễn Hải Hà27/11/2007Nam Đồng Quang 6.256.5820.7533.5 
1280190667Trần Quang Tuấn28/07/2007Nam Lương Ngọc Quyến15.56.58.520.533.5 
1290190129Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên10/10/2007Nữ Quyết Thắng 5.258720.2533.5 
1300190342Hà Thái Linh30/01/2007Nữ Quyết Thắng 6.756.756.52033.5 
1310190041Nguyễn Tuấn Anh30/11/2007Nam Phúc Trìu 67.56.52033.5 
1320190085Mạc Quỳnh Chi24/11/2007Nữ Quyết Thắng15.57.75619.2533.5 
1330190316Nguyễn Trung Kiên03/03/2007Nam Phúc Trìu 7.257.254.51933.5 
1340190469Lê Thị Ái Nhi03/04/2007Nữ Tân Cương 6.258.5418.7533.5 
1350190190Phạm Thị Việt Hà13/03/2007Nữ Tân Thịnh - TPTN 6.2576.752033.25 
1360190341Giang Khánh Linh02/09/2007Nữ Quyết Thắng 6.2576.752033.25 
1370190163Nguyễn Hải Đăng23/08/2007Nam Phúc Trìu 7.2574.751933.25 
1380010463Đinh Trần Hiếu18/08/2007Nam Thịnh Đức06.757.54.751933.25 
1390190202Hoàng Thúy Hằng11/07/2007Nữ Lương Ngọc Quyến 6.257.25619.533 
1400190373Nguyễn Phú Lộc02/08/2007Nam Phúc Trìu15.57.561933 
1410190123Nguyễn Khánh Duy08/09/2007Nam Thịnh Đức 6.755.58.2520.532.75 
1420190687Phạm Trang Uyên12/07/2007Nữ Thịnh Đức 48.258.2520.532.75 
1430190358Nguyễn Thị Mai Linh12/06/2007Nữ Lương Ngọc Quyến 5.57.56.7519.7532.75 
1440190048Thiều Quang Hoàng Anh25/01/2007Nam Lương Ngọc Quyến15.56.757.2519.532.75 
1450190217Khuất Trung Hiếu16/04/2007Nam Tân Cương 76.55.7519.2532.75 
1460190036Nguyễn Thị Vân Anh10/04/2007Nữ Thịnh Đức15.757.255.7518.7532.75 
1470190250Tạ Thị Ánh Hồng16/02/2007Nữ Thịnh Đức 68.53.7518.2532.75 
1480190336Đào Hà Linh27/09/2007Nữ Quang Trung14.578.52032.5 
1490190505Trần Thanh Phương27/11/2007Nữ Lương Ngọc Quyến 676.519.532.5 
1500190485Hà Phương Oanh13/03/2007Nữ Tân Cương 6.575.51932.5 
1510010034Hà Phương Anh12/03/2007Nữ Tân Thịnh05.258.255.51932.5 
1520190674Nguyễn Mạnh Tùng07/08/2007Nam Gia Sàng 7.56.5<